Lakitelek, Kiss János u. 1. (76) 449-077 lakitelekiskola@gmail.com

2018. márciusi hírek

Kedves Olvasóink!

            Szeretettel gratulálunk kolléganőinknek, Hanó Zsókának és Ábrahám Évának! Mindkét tanárnéni

 

Előző lapszámunk Kazinczy-verseny beszámolójából kimaradt a 7.b osztályos Gyenes Fanni felkészítő tanárának, Tigyi Juliannának neve. Köszönjük szépen munkáját!

 

Február 23-án, pénteken Lakiteleken vendégeskedett a Petőfi Irodalmi Múzeum autóbusza, melyet Arany János születésének 200. évfordulóján indítottak útnak. Az interaktív kiállítóhellyé átalakított jármű sok ezer kilométert megtett már, községünkbe az Eötvös Iskola meghívására érkezett.

 

Pénteken rendhagyó irodalom órák során mintegy százhúsz lakiteleki és negyven szentkirályi iskolás gyönyörködhetett az Arany János életét és munkásságát bemutató kiállításban, akik abuszra felszállva jegyet kaptak Deák Dorottyától, a kiállítás háziasszonyától. A diákok a magyartanárok vezetésével fedezték fel a költő legszebb verseit, feladatlapokat tölthettek ki, eljátszották Toldi küzdelmét a farkasokkal, végigkövették Arany életútjának állomásait, s számos balladáját is meghallgathatták modern, XXI. századi feldolgozásban.

 

Minden pedagógia az élményszerzésre épít, ha sikeres szeretne lenni. Ennek eszköze a remek kezdeményezés, az ARANY 200 BUSZ is.

 

            Dr. Fülei Balázs, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezetője adott pianínó avató koncertet február 23-án zeneiskolásainknak. Mint korábban beszámoltunk róla, minden tankerület két-két új Yamaha pianínót kapott a zeneoktatás feltételeinek javítására, s a Kecskeméti Tankerület jóvoltából az egyik hangszer Lakitelekre került. A pezsgő hangulatú, vidám előadás témáját a táncok szolgáltatták Bartók, Kodály, Brahms, Beethoven, Bach, Grieg művei alapján.

 

            Két újabb pályázatot is elbíráltak, amelynek részese a Lakiteleki Eötvös Iskola. Kecskeméten a Tudomány és Technika Háza 500 millió Ft-os fejlesztés eredményeként modern „csodák palotája” lesz, melyben a gyermekek – köztük a mi diákjaink is - a természettudományok titkaiba pillanthatnak bele. A másik pályázaton, az EFOP 3.3.5.17 jelűn nyári tematikus táborok megrendezéséhez kapunk támogatást.

 

            Köszönjük szépen a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 120 ezer Ft-os támogatását, amelyből pedagógus továbbképzést tudunk megvalósítani.

 

            A tavaszi szünet után, a Népfőiskola jóvoltából továbbra is ingyenesen folytatódik az iskolai lovaskultúra oktatás a Népfőiskolán. Az érintett osztályok osztályfőnökei tájékoztatják a gyermekeket és a szülőket a tudnivalókról.

 

2018. február 24.-én a Lakiteleki Arabeszk Tánc ésMazsorett Csoport 24 fővel méretette meg magát az V. Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyen, ahonnan a gyermekek ragyogó eredményekkel tértek haza. A versenyt sok hosszantartó edzés előzte meg, hiszen 9 számban indultak, 3 különböző korcsoportban. A nap elején még nem is gondolták, hogy mekkora sikerben lesz részük, ugyanis a versenyre évről- évre egyre több nevezés érkezik. Idén már a határon túlról is érkeztek csapatok. A néha fáradságosnak tűnő készülés azonban meghozta gyümölcsét, ugyanis a csoportos számaikban a szakmai zsűri pontszámai alapján a nagy cadett csoport 3. helyezést ért el, szintén a nagy cadett korcsoportú bot miniformáció a dobogó harmadik fokára állhatott fel, a kis cadett csoport pedig arany éremmel tért haza. A senior nagylányok, akik mosolyukkal mindig bearanyozzák a színpadot, bot – pompon mix kategóriában 1. helyezést értek el, és a botos miniformációval úgyszintén a dobogó legfelső fokára állhattak fel. A Faragó Violetta, Tóth Réka és Madari Lili alkotta botos trió arany éremmel tért haza, Rácz Maja botos szólista a kiváló 7. helyen végzett, Tóth Réka junior korosztályos szólista 6. helyezett lett, és Balla Vivien a pomponos szóló koreográfiájával ezüst érmet hozott haza. 

 

Alsós munkaközösségünk február 27-én „OKOSKA” matematika versenyt rendezett diákjaink számára. Eredmények:

 

2. évfolyamon

I. helyezett                 Kubányi Diána           2.b

II. helyezett                Major Máté                 2.b

III. helyezett              Krék Hanna                2.b

 

3. évfolyamon

I. helyezett                 Rácz Maja                  3.a

II. helyezett                Tóth Emese                3.a

III. helyezett              Palovits Noel              3.a

 

4. évfolyamon

I. helyezett                 Mócza Réka                           4.a

II. helyezett                Szappanos Hanna       Nyárlőrinci iskola

III. helyezett              Simonyi Dániel György         4.c

 

Március 9-én, a Weöres Sándor szavalóverseny területi fordulóján Tiszakécskén a 8.c osztályos Anka Gyula Benedek első, a szintén 8.a osztályos Dombi Zsanett második helyezést ért el. Gratulálunk nékik és tanáraiknak, Kozmáné Vincze Évának és Olajosné Kádár Ilonának! A megyei döntő március 24-én lesz.

 

            Március 12-én elsőseink Gergely-járáson hívták iskolába a nagycsoportos óvodásokat. Nagyon szeretnénk három első osztályt indítani. A gyermekek létszáma épp a két-három osztály határán mozog. Izgalommal várjuk a beiratkozást. A járási hivatal értesítése szerint az ország összes általános iskolájába április 12-én és 13-án 8-19 óráig lehet majd beiratkozni. Kérjük a szülőket, hogy hozzák magukkal gyermekük óvodai szakvéleményét, születési anyakönyvi kivonatát, személyi igazolványát (ha van), lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját, adókártyáját!

 

            Több kollégánk is részt vett azon a tankönyvbemutatón, amelyet március 13-án tartottak a Kecskeméti Tankerületben. Már ebben a tanévben is ingyenesen kapták a könyveket a diákok az 1-9. évfolyamokon, így lesz ez a 2018-19-es tanévben is. Most mutatták be azokat a fejlesztéseket, amelyek rendelhetővé válnak diákjaink számára.

 

            A március 10-i szombati munkanapot alsósaink OlarMirceameghívására a művelődési házban töltötték. A tiszaugi ezermester számtalan ügyességi játékot, táblajátékot hozott a gyermekeknek, akik örömmel próbálták ki azokat. Reméljük, hogy egy hosszabb távú együttműködés kezdete volt ez a nap!

 

            A digitális eszközök tanítási órákon való felhasználását segíti azzal a kormány, hogy több ezer személyi számítógépet kapnak a pedagógusok. Az első szállítmány március 13-án érkezett iskolánkba. Lakiteleken huszonhat, Nyárlőrincen hat kolléga kapott modern gépet. A tervek szerint néhány héten belül megérkeznek azok a tabletek is – mintegy ötven darab – amellyel a gyermekek dolgozhatnak majd.

 

            Az 1848-as forradalom 170. évfordulójára emlékező községi ünnepség műsorát az óvodások és énekkarosaink mellett 7.c osztályosaink szolgáltatták. Köszönjük szépen a gyermekek és felkészítő tanáraik: Szekeres Jánosné, Tigyi Julianna és Csupor Antal munkáját. Gratulálunk a Muraközy János Honvéd Hagyományőrző Egyesület frissen fogadalmat tett tagjainak: László Balázsnak (5.a) Major Richárdnak (6.b) és Parádi Tamás Dávidnak (5.a)!

 

            A februári, az egész intézmény működését értékelő tanfelügyeleti látogatás megállapításait előző számunk lapzártája után kaptuk csak meg. A bizottság hét területen értékelte munkánkat. Megfogalmazták, mit tartanak kiemelkedőnek, s mit fejlesztendőnek tevékenységünkben. Ezek alapján intézkedési tervet készítünk, melynek megvalósulását a következő tanfelügyelet alkalmával elemzik majd. Íme a bizottság megállapításai:

  1. 1.      Pedagógiai folyamatok


Kiemelkedő területek:

 

Az intézmény stratégiai dokumentumai a nevelőtestület bevonásával készülnek, az intézmény vezetése biztosítja a dokumentumok koherenciáját. Az operatív tervezés a stratégiai célok megvalósítását célozza. A tervek megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek, a diákönkormányzat és a szülői szervezet bevonásával történik, ezt a tényt az interjúk alátámasztották. Az intézményben belső ellenőrzést végeznek, illetve a szervezet önértékelési rendszert működtet, ezekben a folyamatokban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A beszámolók alapján látszik, hogy a nevelőtestület a tanulói teljesítményeket folyamatosan követi, a központi és a helyi mérési eredményeket dokumentálja, elemzi, értékeli, az egyes évek értékelését összekapcsolja és szükség esetén fejlesztési tervet készítenek, amit végrehajt. Folyamatos a továbbképzési program végrehajtása, a fejlesztési és intézkedési tervek megvalósítása annak érdekében, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen jelenlegi és jövőbeni igényeinek, elvárásainak. Erősség a közösségformálás, az oktatás magas színvonala. Különös figyelmet kap és törődés a gyerekekkel és egymással. Erős a hivatástudat és az összetartás a nevelőtestületben. Az alsó és felső tagozat közti átmenet jól működik. Felzárkóztatással, egyéni fejlesztéssel, differenciálással segítik tanulóik fejlődését.


Fejleszthető területek:

 

A nevelési problémák megoldására alkalmas módszerek szélesebb körének megismerése. Tehetséggondozás és felzárkóztatás komplexen eredményesebb legyen. Még több szakember segítségét bevonni: iskolapszichológus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus, logopédus

  1. 2.      Személyiség- és közösségfejlesztés


Kiemelkedő területek:

 

A figyelem középpontjában a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése van. Amennyiben szükséges az intézmény felzárkóztató foglalkozásokat szervez, tehetséggondozó szakköröket működtet, amelyek a versenyekre való felkészülést is szolgálják. A foglalkozások a munkatervekben tervezettek és eredményességükről beszámolókat készítenek. A vezetés és nevelőtestület pontos információkkal rendelkezik a tanulók szociális helyzetéről, folyamatos a kapcsolattartás a szülőkkel. Az írásbeli dokumentációból és a helyszíni tapasztalatokból megállapítható, hogy az alulteljesítő, a tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak. Az egészséges- és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervekben szerepel, a beszámolókban alapján is jól követhető. A hagyományok ápolása jól dokumentált, az intézmény tanórán kívüli programkínálata sokszínű. A közösségi programokba bevonják a családokat a szülői munkaközösséget.


Fejleszthető területek:

 

A tanulók önszerveződési lehetőségeinek bővítése. A nehezen megszólítható szülők bevonása az intézmény által szervezett közösségfejlesztő, hagyományápoló programokba. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók szüleivel való együttműködés hatékonyságának növelése.


3. Eredmények


Kiemelkedő területek:

 

A helyi igényeket kiszolgáló egyéni mérési rendszer, melynek működtetése sokrétű szakmai együttműködésen alapszik. A tanulók teljesítményét nyilvántartják és elemzik a helyi és az országos kompetenciamérések és a tanév végi eredmények esetében is például kiemelkedő eredmények, lemorzsolódási mutatók, versenyeredmények, mérési eredmények. Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulás eredményességéről szóló információk elemzéséről, megosztásáról, a szükséges szakmai tanulságok levonásáról és a visszacsatolásról, ha szükséges intézkedési terveket készítenek a jobb eredmény elérése érdekében. A tehetséggondozás és versenyfelkészítés kiemelkedő szerepet tölt be. Az országos kompetenciamérések szerint az intézmény diákjai az országosan, az összehasonlító adatok szerint is jól teljesítenek, magas az iskola által a teljesítményhez adott érték, illetve a családi háttér index által elvártak feletti eredményeket érnek el a diákok.


Fejleszthető területek:

 

A tehetséggondozás, melynek területén való előrelépéshez nélkülözhetetlen a tudatos, a helyi sajátosságokat figyelembevevő tervezőmunka, valamint a versenyek megfelelő, a tanulók egyéni érdeklődését figyelembevevő kiválasztása. Eszközállomány fejlesztése (IKT, labor, természettudományos tantárgyak oktatása) Az intézkedési tervek végrehajtási eredményességének javítása.


4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció


Kiemelkedő területek:

 

Az intézményi munkacsoportok együttműködésének sokszínűsége. A szakmai munkaközösségek együttműködései egymással, a mérési csoporttal, a fejlesztő pedagógusokkal valamint a diákönkormányzattal jól szervezettek és eredményesek. Az intézményben különböző szakmai munkaközösségek, adott feladatra szerveződött team-ek, pedagógus csoportok működnek, melyek éves munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. A pedagógiai folyamatok megvalósítása, ellenőrzése, értékelése ezenközösségek bevonásával történik, az intézmény vezetése ösztönzi e közösségek működését és a célok elérése érdekében támaszkodik munkájukra. Rendszeresek a belső továbbképzések például a digitális oktatás területén. Az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú formában történik.


Fejleszthető területek:

 

Az intézményvezetés és a szülői közösség, valamint a pedagógus és szülő közötti információáramlás hatékonysága megfelelő, sőt kiemelkedő, viszont a problémák megoldásában való együttműködésre törekedni kell. A tagintézmény pedagógusaival szorosabb munkatársi kapcsolat.


5. Az intézmény külső kapcsolatai


Kiemelkedő területek:

 

Az intézmény környezettudatos, hagyományőrző és közművelődési szerepvállalása. Az intézmény dokumentumaiban megtörténik a külső partnerek azonosítása, a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. Velük a kommunikáció széleskörű, jellemző a folyamatos visszacsatolás. Az iskola aktívan részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában, a helyi közélet alakításában, a pedagógusok és a tanulók hagyomány szerint rendszeresen részt vesznek a települési rendezvényeken. Az iskola a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatja a fenntartó tankerületet. A pedagógiai munkát, a kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységet helyi díjakkal ismerik el.


Fejleszthető területek:

 

Az intézmény hatékonyan ápolja a külső kapcsolatokat. Az intézményben elért eredmények nagyobb médianyilvánosságának biztosítása.


6. A pedagógiai munka feltételei


Kiemelkedő területek:

 

A helyszíni bejárás tapasztalata alátámasztja, hogy az infrastruktúra megfelelő a pedagógiai célok megvalósításához. A tárgyi környezet nem csak az átlagos, hanem a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének és oktatásának is ideális. Az intézményben a legszükségesebb technikai és IKT eszközök megtalálhatók, az eszközök órai alkalmazása nyomon követhető. Az intézmény reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humán erőforrás szükségletéről, a problémák megoldásáról tervszerűen, a lehetőségeket figyelembe véve gondoskodik. Az interjúk alátámasztják, hogy az alkalmazotti közösség munkájára az együttműködés jellemző, a munkatársak megosztják egymással tanulásszervezési, módszertani tapasztalataikat. A munkatársaknak minden lehetőség adott képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerinti elképzeléseik megvalósításához ezt segíti a vezetés szakmai felkészültsége, motivációs képessége. Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek, a vezetőség támogató ebben és megteremti a feltételeket. Alapvetően biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez szükséges feltételek. A vezetőség igyekszik megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek a szervezeti feltételeket javíthatják.


Fejleszthető területek:

 

Az intézmény belső infrastruktúrájának további fejlesztése, illetve digitális eszközkészletének (pl. világítás fejlesztése, padlózat cseréje, digitális tábla, tanulói eszközök) folyamatos növelése. Tornaterem bővítése, ill. esetleges új építése. Ebédlő kialakítása a központi épületben.


7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés


Kiemelkedő területek:

 

A dokumentációkból megállapítható, hogy minden tanév tervezésekor az éves munkatervekben, a továbbképzési tervben jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, a felelősök, a megvalósulást jelző eredmények. A beszámolókból megállapítható, hogy az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását.


Fejleszthető területek:

 

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató digitális tananyagok, tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és alkalmazása.

 

Kedves Olvasóink!

Tisztelettel köszönjük azok támogatását, akik adójuk 1 %-ával az elmúlt esztendőkben a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány munkáját segítették. A befolyt összeget a Lévai iskolánál épült játszótérre, a zeneiskola hangszerállományának bővítésére, a gyermekek jutalmazására fordítottuk. Kérjük Önöket, hogy ebben az esztendőben is támogassanak bennünket! Adószámunk: 18346644-1-03.

Köszönettel: a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma

 

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK, DIÁKJAINKNAK ÉS CSALÁDJAIKNAK ÁLDOTT ÜNNEPET, VIDÁM SZÜNIDŐT KÍVÁNUNK!