Lakitelek, Kiss János u. 1. (76) 449-077 lakitelekiskola@gmail.com

A LAKITELEKI EÖTVÖS ISKOLA MUNKATERVE

A 2018-2019. tanév rendje:

A tanév 2018. szeptember 3-án, hétfőn kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2019. június 14-én, pénteken lesz.

A tanítási napok száma 181 lesz.

Az első félév 2019. január 25-ig tart, az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a diákokat és a szülőket az elért eredményekről.

Tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

A középiskolai felvételi eljárás

A középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgáit az érintett gimnáziumokban és szakgimnáziumokban 2019. január 19-én 10 órától tartják majd, míg a pótló vizsgákat 2019. január 24-én 14.00-kor rendezik.

Témahetekaz iskolákban:

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között,

Fenntarthatósági témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között,

Digitális témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között lesz.

 

Javaslat az öt tanítás nélküli munkanap elosztására:

-          őszi nevelési értekezlet

-          tavaszi nevelési értekezlet

-          1 nap osztálykirándulásokra

-          Eötvös-nap

-          1 nap a DÖK javaslata szerint

valamint kötelezően egy nap a pályaválasztással kapcsolatos feladatok ellátására

 

ISKOLAVEZETÉS

 

Intézményvezető: Olajos István

Nyárlőrinci Buzás János tagintézmény vezetője: Tóthné Nagy Ilona

Intézményvezető helyettesek: Káré Gáborné

                                                Balog Erika

                                                Rimócziné Forgó Ildikó (a nyárlőrinci tagintézmény vezetőjének

                                                                                   munkáját segíti)

Munkaközösségek vezetői:

            Alsós:                          Antal Attiláné

            Osztályfőnöki:            Olajosné Kádár Ilona

            Humán                                    Dr. Olajos Éva

            Természettudományos: Nagyné Nádudvari Ilona

            Művészeti:                  Szelesné Kása Ilona

            Testnevelés-sport:       Lerner Levente

            Fejlesztő:                    Kocsis Józsefné

 

További megbízatások:

            Könyvtáros:                Dr. Olajos Éva

            Pályaválasztási felelős: Olajosné Kádár Ilona

            Diákönkormányzatot patronáló nevelő: Csupor Antal

 

Nevelőtestületi értekezletek (helyi)

 

Tanév eleji értekezlet 2018. augusztus 31.

Őszi nevelési értekezlet          2018. november 20.

Félévi értekezlet                     2019. február 5.

Tavaszi nevelési értekezlet     2019. április 17.

Tanévzáró értekezlet              2018. június 24.

Osztályozó értekezlet             2019. január 24. és június 6.

Rendszeres értekezletek: minden hónap első keddjén, a fogadóóra előtt 16 órától           

Évi rendes diákközgyűlés (helyi)            szeptember 4. hete felelős: Csupor Antal

                         

Fogadóórák, szülői értekezletek

 

 • Fogadóóra minden hónap első keddjén 17-18 óráig.
 • Szülői értekezlet         I. félévben: szeptember 30 -ig           felelős: osztályfőnökök
  • II. félévben: február 28-ig
  • továbbá: szükség szerint
 • Pályaválasztási szülői értekezlet 2018. november 8. felelős: Olajosné Kádár Ilona

 

 

AZ EÖTVÖS ISKOLA LAKITELEKI GESZTORINTÉZMÉNYÉNEK MUNKATERVE ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE

A 2018-2019. TANÉVRE

        HÓNAP

KÖZÖS ISKOLAI PROGRAM

MODULOK, TÉMAHETEK, PROJEKTEK

AUGUSZTUS

 

21. Első tantestületi értekezlet

31. Tanévnyitó értekezlet

 

 

 

SZEPTEMBER

KRÉTA – E-napló bevezetése

2. Tanévnyitó

3. Első tanítási nap – 1. évfolyam szülői értekezletei

29. Magyar népmese napja (Dr. Olajos Éva)

FOLYAMATOS:

Húsz éves az alapfokú művészetoktatás Lakiteleken – jubileumi év indítása; folyamatos programok – kiállítások, koncertek, találkozók; jubileumi kiadvány – évkönyv - készítése;

Adminisztrációs feladatok, tanmenetek elkészítése, KIR és KRÉTA rendszer aktualizálása, szülői értekezletek, osztályonként, diagnosztizáló mérések és értékelésük, kiscsoportok kialakítása, családi délutánok szervezése osztályonként

EFOP 3.1.5 pályázat műhelyfoglalkozásai – korai lemorzsolódás megelőzése  (folyamatos, minden hónapban)

 

5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA MODUL (Monzák Péter)

 

EGYSZER VOLT, HOL NAM VOLT PROJEKT (alsós ofők)

 

 

OKTÓBER

 

7-13. ERASMUS+ Románia

Őszi hulladékgyűjtés - SZMK

15. Statisztika elkészítése (int. vez. h.)

16-18. Nyílt napok a felső tagozaton

23. Nemzeti ünnep - 8. évfolyam ünnepi műsora

Óvó nénik látogatása az 1. osztályoknál (1.osztályos ofők)

Pályaválasztási kiállítás Kecskeméten 7. és 8. évfolyam részvételével (Olajosné K. I.)

FOLYAMATOS: Jelentkezés levelező versenyekre, helyi könyvtári vetélkedőre, sportversenyekre

Őszi szünet

 

 

                    

 

 

NOVEMBER

FOLYAMATOS: Anyanyelvi hét programjai alsó és felső tagozaton egyaránt, készülődés az SZMK ősz jótékonysági rendezvényére, Adventi vásárra

7. EFOP 3.3.5 17 – Kecskeméti Élményközpont – Lakitelek, Nyárlőrinc

8. Pályaválasztási szülői értekezlet (Olajosné Kádár Ilona)

14-15. Nyílt napok az also tagozaton

18. Erzsébet napi NI-NÉ-NE - SZMK szervezésében

- Idősek napja - 4. osztályosok köszöntik az időseket

20. Őszi nevelőtestületi értekezlet

25. Portfóliók feltöltésének határideje

28. EFOP 3.3.5 17 – Kecskeméti Élményközpont – Lakitelek, Nyárlőrinc

 

 

 

ÖVEGES MODUL – Diáklabor Kecskeméten  (Nagyné Nádudvari Ilona)

 

DECEMBER

 

7. Mikulás ünnep osztályonként az alsó tagozaton, Mikulás - buli a felső tagozaton (Csupor A.)

Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgákra, Arany János Tehetséggondozó Programra

8. Adventi udvar

12. EFOP 3.3.5 17 – Kecskeméti Élményközpont – Lakitelek, Nyárlőrinc

13. Zeneiskolai koncert (Balog E.)

19-20. Családi karácsony az alsós osztályokban

20. Pedagógus karácsony

21. Iskolai karácsony (Szekeres Jánosné)

20 - 24. Betlehemezés modul

21 - jan. 2. Téli szünet

 

 

KARÁCSONY PROJEKT (alsós mk.)

BETLEHEMEZÉS modul (Olajos István)

 

JANUÁR

 

 3 - 26. Félévi felmérések és értékelésük, félév zárása

19. Központi írásbeli felvételik vizsgák

 22. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

 

 

 

TISZTASÁG FÉL EGÉSZSÉG TÉMAHÉT (alsós ofők)

 

 

FEBRUÁR

 

1. Bizonyítványosztás

 FOLYAMATOS: Farsangi készülődésalsó tagozaton osztályonként, felső tagozaton Farsangi buli, munkaközösségi megbeszélések, szülői értekezletek osztályonként, kompetenciamérések eredményeinek értékelése, készülődés az idei mérésre

 - Félévi tantestületi értekezlet

- Görög témahét az 5. évfolyamon

- Pályaválasztási tájékoztató a 7. évfolyamosoknak

8. évfolyamosok jelentkezési lapjainak továbbítása

 

 

TÁNC ÉS DRÁMA MODUL 6. o. (Monzák Péter)

GÖRÖG TÉMAHÉT

 

 

 

 

 

 

MÁRCIUS

 

12. Gergely-járás az óvodásoknál - 1.osztályok

15. Nemzeti ünnep - ünnepi műsorral a 6. évfolyam készül a községi ünnepségre

Nyílt tanítási napok az alsó tagozaton

Nyílt tanítási napok a felső tagozaton

5 - ápr. 3. Tavaszi szünet

 

 

PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS ÉS TUDATOSSÁG TÉMAHETE – február 25-március 1 (Nagyné Nádudvari Ilona)

 

VESZÉLYEK PROJEKT

 

Fenntarthatósági témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között,

 

 

 

 

ÁPRILIS

 

9. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése

9 - 13. Digitális témahét

11. Megemlékezés a Költészet napjáról

23 - 27. Fenntarthatósági témahét

 - A tanulók fizikai állapot és edzettség felmérésénk befejezése

 - Öveges Diáklabor órái Kecskeméten

 - Koszorúzás az Eötvös Loránd tiszteletére Budapesten tartott rendezvényen

 - Veszélyek projekt

 - Tankönyvrendelés

 - Tavaszi zsongás az SZMK szervezésében

 - Készülődés az anyák napi ünnepségekre

- TRIANON – Kárpát-medencei történelmi verseny döntője a Népfőiskolán (Olajos István)

-Erzsébet - táborok szervezése, pályázatok benyújtása

 

ÖVEGES MODUL (DIÁKLABOR) 7-8.o. (Nagyné Nádudvari Ilona)

 

Digitális témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. (Csupor Antal)

 

FENNTARTHATÓSÁG ÉS TERMÉSZETTUDATOSSÁG TÉMAHÉT (Lászlóffy Béla)

 

 

 

 

MÁJUS

 

  - Anyák napi megemlékezések osztályonként és az Idősek Otthonában

  16. Országos idegen nyelvi mérés

  23. Országos kompetenciamérés

  - Tanulmányi és sportversenyek döntői

  - Igazgatói mérések, vizsgák a 2. 4. 6. 8. évfolyamokon

  - Tanév végi felmérések és értékelésük

  - Szülői értekezletek

  - Tanulmányi és osztálykirándulások

 

HATÁRTALANUL PROGRAM (7.o. ofők) – előkészítés

HATÁRTALANUL PROGRAM – KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE

9. GYÓGYNÖVÉNYEK MODUL (7. a,b,c Kovácsné N.Sz.)

5-től KÉMIA A KONYHÁBAN (8.a,b Nagyné Nádudvari Ilona)

 

 

JÚNIUS

 

  - Pedagógusnap

 - Óvodások látogatása az első osztályokban

 - Eötvös - nap

 - Muraközy akadályverseny

 - Kenu modul - 8. évfolyam

FOLYAMATOS: osztálykirándulások, családi napok, helyi vizsgák szóbeli fordulói, kimeneti mérések értékelése, éves munka értékelése, versenyek eredményhirdetése, munkaközösségi beszámolók elkészítése, statisztikai adatok összegyűjtése, tanév végi adminisztrációs feladatok, tanévzáró értekezletek

14. Utolsó tanítási nap

- Ballagás, ünnepélyes tanévzáró, bizonyítványosztás

 - Erzsébet - táborok, napközis táborok

 

 

KENU MODUL (felelős: Rusvai Melinda)

BALLAGÁSI TÉMAHÉT (7. a,b ofők)

 

 

 

A 2018-2019. tanév futó pályázatai (folyamatos, több éves):

 

-          ERASMUS+ program

-          EFOP 3.1.5 – a korai lemorzsolódás megelőzése

-          EFOP 3.3.5 17 – Kecskeméti Élményközpont

-          EFOP 3.2.4.16 – Digitális kompetenciafejlesztés

-          TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges labor program

 

közös megvalósítású:

-          EFOP 1.5.3.16 – önkormányzattal közös, Tiszakécske konzorciumi vezetésével

-          EFOP-1.4.4-17 számú BARI SHEJ - NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ pályázat a szegedi Csillag-Ász Regionális Alapítvánnyal

 

új pályázat: - EFOP 1.8.0-VEKOP17-2017 Egészségtudatosság fejlesztése – 3 pedagógus

                        jelentkezését várjuk

 

 

 

 

Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola

 

 

 

 

 

 

Alsós munkaközösség munkaterve

2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Antal Attiláné

mk.vez.

 

A munkaközösség tagjai

 

Osztályfőnökök

Hegedűs Ágnes                                                                     1. a

Dr Varga Sándorné                                                               1. b

Egeresiné Szűrszabó Anikó                                                  1. c

Váradi Erika                                                                          2. a

Boros József Zoltánné                                                           2. b

Echbauer Dóra                                                                      3. a

Vargáné Darabos Márta                                                        3. b

AntalAttiláné                                                                        4. b

Sallainé Győri Csilla                                                            4. b

Kissné Nagy Krisztina                                                         4. c

 

Napközis tanítók

Benei Anett                                              gyakornok

Gondi Kitti

Győri Piroska                                           gyakornok

Kakó Andrea

Kapuvári Krisztina                                   gyakornok

Palotás Endre

Petrovics Helga

 

Pedagógiai asszisztensek

Csordásné Cina Angelika

Faragó Jánosné

Rózsáné Bőszén Ilona                                      

 

 

A munkaterv részei:

 • A munkaközösség feladatainak meghatározása az iskolai munkaterv, iskolánk Pedagógiai Programja alapján
 • A munkaközöség konkrét feladatai az Eseménynaptár alapján

 

 

Céljaink és feladataink a tanévben

 

Nevelési feladatok:

 • Udvariasságra nevelés (köszönés, kérés, megszólítás kifejezéseinek használata)
 • Tanórai fegyelem, egységes nevelői eljárások
 • Egymás közötti együttműködés fejlesztése

 

 

Oktatási feladatok, célok:

 • Nagy gondot fordítunk a törzsanyag elsajátítására, arra törekszünk, hogy minden tanuló teljesítse a tantervi követelményeket.
 • Az alsó tagozat alapozó funkciójának érdekében az alapkészségek kimunkálása egyik legfontosabb feladatunk.
 • Folyamatosan fejlesztjük a szövegértést, a helyesírást, a számolási készséget, a problémamegoldó képességet, a logikus gondolkodást.
 • A hangos olvasás fejlesztése mellett, kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szövegértésre, az értő olvasásra. Feladatok, utasítások megértésének, értelmezésének fejlesztésére írásban és szóban.
 • Gondos, esztétikus füzetvezetésre szoktatjuk tanulóinkat. Fontos a rendszeres és pontos önellenőrzés, a javítás és a javíttatás.
 • Odafigyelünk a tehetséges tanulók fejlesztésére (tanórán kívüli foglalkozások, versenyzési lehetőségek biztosítása).
 • Kiemelt feladatunk a fejlesztésre illetve felzárkóztatásra szoruló tanulók megsegítése (differenciált tanulásszervezés, felzárkóztató foglalkozások).
 • A tanulók hátrányos helyzetének csökkentése érdekében a tanórákon gyakran alkalmazunk kooperatív technikákat
 • Tartós figyelem, feladattudat fejlesztése.
 • Fontos számunkra a tanulók motiválása, igyekszünk fenntartani aktivitásukat, ezért többféle módszerrel és formában tanítunk.
 • Kiemelt szerepet kap a tanítási-tanulási folyamat megszervezésekor az egyéni foglalkozás és a differenciálás.
 • Az integráció sok plusz feladatot ad a tanítók számára.
 • Egységes követelményrendszer érdekében az egy évfolyamon tanítók együtt dolgozzák ki a mérésekhez szükséges tananyagot, annak értékelését.
 • Folyamatosan értékeljük és ellenőrizzük a tanulók tudását, magatartását és szorgalmát, mindezekről rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket.
 • Szoros kapcsolatot tartunk a fejlesztőpedagógusokkal, a napközis nevelőkkel, az alsó tagozatban tanító szaktanárokkal, egymás munkáját segítjük.

 

 • A napközis nevelők segítik a csoportjukban lévő osztályok tanítóinak a munkáját. Feladatuknak tekintik a fejlesztést, a tehetséggondozást, lehetőség szerint az osztály közösségi életében részt vesznek, segítenek szemléltetőeszközök készítésében, a dekorálásban. A napközis foglalkozások eseményei, munkái megjelennek a faliújságokon.

 

Gyerekeinket egészséges életmódra neveljük:

 • Mindennapos testnevelés, a Népfőiskola segítségével lehetőség van úszásra és lovaglásra.
 • Délutáni sportfoglalkozások.
 • Törekszünk a helyes étkezési szokások kialakítására (kézmosás, tízórai, ebéd, uzsonna, evőeszközök használata, terítés). Itt kiemelt szerep jut a napközis nevelőknek.
 • Fontosnak tartjuk a személyes példamutatást.

 

Igyekszünk a környezettudatos magatartás kialakítására:

 • Szelektíven gyűjtjük a hulladékot.
 • Legyen igénye saját környezetének rendben tartására.
 • A tantermek és a folyosók dekorációjára odafigyelünk.

 

Továbbá nagy hangsúlyt fektetünk a lakókörnyezetünk megismerésére (múltja és jelene) és a közösség fejlesztésére:

 • Tanulmányi sétákat, kirándulásokat szervezünk.
 • Rendhagyó órákat tartunk.
 • Tanulóinkkal gyűjtőmunkát végeztetünk.
 • Iskolai és községi rendezvényeken, ünnepségeken részt veszünk. Kiemelt figyelmet szentelünk a nemzeti ünnepeknek.
 • Osztályrendezvényeket, családi napokat, színház- és mozilátogatásokat szervezünk.

 

 

Oktató- nevelő munkánkat a fejlesztő pedagógusok és a pedagógiai asszisztensek odaadó munkájukkal segítik.

Mivel a munkaközösség tagjai között gyakornokok is vannak, mentori feladatokat is el kell látnunk.

Az óvoda-iskola átmenetének érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az óvónénikkel való együttműködésre, az eddig kialakult jó kapcsolat ápolására.

 

A szülőkkel való kapcsolattartást továbbra is kiemelten kezeljük. Rendszeresen tájékoztatjuk őket fogadó órákon. szülői értekezleteken, a tájékoztató füzetek útján gyermekük munkavégzéséről, tanulmányi munkájáról és magaviseletéről.

 

 

Feladatok ütemezése

Augusztus

 • aug.21. tantestületi és munkaközösségi értekezlet, a munkaterv megbeszélése és elkészítése
 • tantermek díszítése, dekorációk és szemléltetőeszközök készítése
 • aug.28. tantestületi kirándulás
 • aug.31. tanévnyitó értekezlet
 • elkezdődnek a családlátogatások az első osztályosoknál (szeptemberben folytatódnak)

 

Szeptember

 • szeptember 3. szülői értekezlet az első osztályokban
 • naplók megnyitása
 • DIFER mérés az 1. osztályokban
 • családlátogatások az újonnan érkezett tanulóknál
 • évfolyamonként szülői értekezletek
 • magyar népmese napja

 

Október

 • statisztikák készítése
 • okt. 6. Aradi vértanúk napja, sportnap
 • levelező versenyekre a jelentkezések elküldése
 • okt.23. nemzeti ünnepünk

November

 • anyanyelvi hét (mesemondó-és szépolvasó verseny)
 • SZMK rendezvénye
 • Idősek napja 4. osztályosok adnak műsort
 • nyílt napok
 • óvó nénik látogatása

 

December

 • osztályonként szülői értekezletek
 • Mikulás ünnepség osztálykeretekben
 • karácsonyi ünnepség (osztályonként és közös), a 3. osztályosok adnak műsort
 • nyugdíjasoknak karácsonyi műsor. 3. osztály
 • községi gyertyagyújtás, 3. osztály
 • Adventi udvarra készülünk
 • Adventi udvar
 • zeneiskolai koncert
 • pedagógus karácsony

 

Január

 • „Tisztaság fél egészség” című témahét az első osztályokban
 • félévi felmérések
 • félévi értesítők kiosztása
 • osztályonként szülői értekezletek

 

Február

 • farsang (műsor a 4. osztály), közös és osztálykeretben
 • matematika verseny (feladatokat összeállítja és javítja Váradi Erika)
 • népdaléneklési verseny

 

Március/Április

 • március 15. nemzeti ünnepünk
 • nyílt tanítási napok
 • húsvéti népszokások megismerése és felelevenítése
 • Gergely-járás az óvodában (1. osztályosok)
 • kezdődik az anyák napi készülődés

 

Május

 • osztályonként anyák napi műsorok
 • szükség esetén a nyugdíjasoknak is adunk anyák napi műsort (2. osztályosok)
 • év végi felmérések
 • 2. és 4. osztályosok vizsgái (a vizsgafeladatokat összeállítják az 1. és a 3. évfolyamon tanító tanítók)
 • osztálykirándulások
 • szülői értekezletek
 • megbeszélés (a leendő elsősökről) az óvó nénik és a tanító nénik között
 • tanító nénik látogatása óvodában

 

Június

 • családi napok
 • óvodások látogatása az első osztályokban
 • Eötvös-nap
 • osztálykirándulások
 • pedagógus-nap
 • tanévzáró értekezlet

 

Minden alsós évfolyam a tanév során négy alkalommal könyvtári órán vesz részt az iskolai könyvtárban. Ezeket az órákat beépítjük tanmeneteinkbe. 

A magyar népmese napján meseolvasást tartanak a felsős tanulók az alsós gyerekeknek.

A községi könyvtárral is szoros kapcsolatot tartunk. 

„Egyszer volt, hol nem volt” projekt keretében a Ciróka Bábszínházba és a Katona József színházba visszük tanulóinkat.

Minden hónap első keddjén fogadó órát tartunk 17-18 óráig.

Megegyezés szerint

év elején a 2. és 4. osztályosok mondanak verset

év  végén az 1. és a 3. osztályosok

Az alsós munkaközösség megbeszéléseit az aktualitásoknak megfelelően tartj

 

Lakitelek, 2018. 08. 23.

 

 


 

Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve

 

2018-2019. tanév

 

Nevelési célok, feladatok:

 

Célunk – a kultúra teljes rendszerére építve – a fejlődőgyermeki személyiség szükségleteinek kielégítése és kiegészítése úgy, hogy közben biztosítani kívánjuk a diákjaink motiváltságát, fokozzuk teljesítményüket, felkeltsük érdeklődésüket. Az osztályfőnöki munka a tanulók egész személyiségére irányuló tevékenység. Ugyanakkor kiemelt feladat a közösség fejlesztése is. Nagyfokú rugalmasságot követel. Közvetlen nevelő munka, hiszen ismereteket szintetizál, aktuális eseményeket dolgoz fel, képes különböző értékrendek megismertetésére.  Lehetőséget teremt különböző konfliktus kezelési megoldások kialakítására. Az osztályfőnökök adminisztrációs feladatokat is ellátnak. a nyár folyamán e-learning  formában megismerkedtünk a Kréta e-naplóval. Ebben a tanévben kezdjük a használatát.

Az osztályfőnöki munkában kiemelt terület a szervezési és koordinációs feladatok végrehajtása.

 

Kiemelt feladatok:

  •  A kompetencia alapú oktatás követelményeit követve az osztályfőnöki órák keretei közt is érvényesítenünk kell: a kommunikációs képesség, a logikus és problémameglátó- és megoldó gondolkodás fejlesztését.
  •  Az egészséges életmódra nevelés.
  • A hátrányos helyzetű, nehéz sorsú tanulók fokozott megsegítése.
 • Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.
 • A másság, a kisebbség, a fogyatékkal élők elfogadtatása, a tanulók empátiakészségének fejlesztése.
 •  A mulasztások igazolásának követése.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel.
  •  A környezetvédelem, közvetlen és tágabb környezetünk rendben és tisztán tartása (szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelmi programok)
  •  Esztétikus, barátságos légkör kialakítása az osztálytermekben.
  • A tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának fejlesztése.
  •  Az osztályfőnököket érintő törvényi változások megismerése ez alapján az okiratok megfelelő vezetése.

         Munkaközösségünk a 2018-2019-as tanévben 11 főből áll, ennyi lesz a felsős osztályok száma. Az elballagó három nyolcadik osztály után 3 ötödik osztály lép a felső tagozatba.

Személyi változások nem történtek az előző tanévhez képest. A ballagtató osztályfőnökök vállalták a felső tagozatba lépő ötödik osztályok vezetését. Kívánom, hogy a sok feladat mellett minél több munkahelyi öröm és sikerélmény töltse be hétköznapjainkat.

A munkaközösség tagjai:

 

Osztályfőnök

Osztály

Tantermek

Nagyné Nádudvari Ilona

5. a

1.

Rusvai Melinda

5. b

8.

Szekeres Jánosné

5. c

11.

Olajosné Kádár Ilona

6. a

2.

Kozmáné Vincze Éva

6. b

4.

Csató Tamás

6. c

5.

Fodorné Olajos Judit

7. a

7.

Peszeki Anita

7. b

9.

Szelesné Kása Ilona

8. a

10.

Tigyi Julianna

8. b

3

Csupor Antal

8. c

6.

 

 

Munkaközösségi értekezletek

 

Idő

Téma

2018. aug. 21.

Az első előkészítő értekezlet:

Személyi változások, bemutatkozás

Az éves munka általános tervezése

az I. tanítási nap osztályfőnöki órái

az osztályfőnök fő feladatai, dokumentumok vezetése, terembeosztások

az I. szülői értekezletek

a fogadó órák rendje

( Minden hó első keddje 17-18h)

aug. 28..

Tantestületi program. Közös kirándulás Boldogkőváraljára.

aug. 31. 13h

Tanévnyitó értekezlet: helyszín Népfőiskola

szept. 2.  17h

Tanévnyitó ünnepség

szept. 1. hete

Az első szülői értekezletek egyeztetése, témái

Az osztályok tanmeneteinek az elkészítése

Naplók, törzskönyvek megnyitás

negyedéves értekezlet

2018. október

Tanulói magatartás és szorgalom értékelése

Dokumentumok előkészítése az intézményellenőrzéshez

Intézményi önértékelés

Az SZMK tervezett programjai az osztályok számára

félévi értekezlet

2019. január

Tanulói magatartás és szorgalom értékelése

A féléves munka értékelése

5. o. tanulók beilleszkedése

 

tavaszi értekezlet

2019. április

Tanulói magatartás és szorgalom értékelése

Közösségépítés lehetőségei tanórán kívül

tanév végi értekezlet

2019. június

Az éves munka értékelése – Tervek, javaslatok a következő tanévre

 

 

A 2018-2019 tanév rendje:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18085.pdf

 

linken érhető el. Különösen a 8. évfolyamok osztályfőnökei figyeljék a felvételivel kapcsolatos határidőket.

 

Munkaközösségi programok tanulók és szülők számára - időterv

 

 

idő/ határidő

 

Programok

 

 

Feladatok

 

Osztályok

 

Felelősök

aug. 25. és 29.

 

 

 

 

aug. 30.

 

 

szept.2. 17.00

 

 

 

 

szeptember 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szept. első 2

hete

 

 

Szept. vége:

 

 

szept. vége

 

 

 

 

 

 

Családi nap/délután szervezése

 

 

 

 

Tanévnyitó értekezlet

 

 

Tanévnyitó ünnepség

 

 

 

 

A tanév kezdése

 1. 1.      tanítási nap:

1-4 tanóra osztályfőnöki óra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- l. szülői értekezletek-   

 

 

 

 

 

SZMK tervezett programjai

Rendhagyó órák

szülőkkel, diákokkal, iskolára hangolódás

Kötetlen beszélgetés, ismerkedés

 

 

Adminisztráció lapok

 

Osztályok fogadása

részvétel az ünnepségen

 

 

 

 

Az első nap feladatai:

 

-ismerkedés, nyári élmények

- naplók megnyitása,

-órarend ismertetése,

-adatlapok átvétele és összesítése

 - /menzások, buszosok, osztálynévsor/

  - Mindenki ingyenesen kapja a tankönyveket. A tankönyvek kiosztása és átvételi lapok kitöltése

  -  Ellenőrzőbe tájékoztató bejegyzések

  - Tűz- és balesetvédelmi oktatás, közlekedési ismeretek

  - Házirend,

  - DÖK-tagok

 

SZMK-tagok megválasztása

 

 

Összevont szülői értekezlet:

SZMK vezetősége és programja

 

- őszi hulladékgyűjtés

- SZMK tervezett programja

 

 

kiemelten 5. osztályok

 

 

 

 

Minden osztály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8.o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8. oszályok

 Kiemelten az 5.o. osztályfőnökei

 

 

 

Igazgató

minden tanár

 

Minden osztályfőnök

 

 

 

 

Osztályfőnökök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olajos István ig. és SZMK-tagok

 

 

SZMK és osztályfőnökök

 

 

 

Olajos István ig.

 

október

 

-    okt. 1.

 

-          okt. 6.

             

 

 

- eleje Jövőd a tét

 

 

 

 

 -  nyílt napok:

          Alsós: okt.        

         felsős : okt.

 

-          okt. 23. nemzeti ünnep        

 

 

Statisztika elkészítése

 

Emlékezés az aradi vértanúkra

-          Nemzet gyásznap

 

Iskolabörze

Kecskemétre visszük a 8. osztályokat a pályaválasztási kiállításra

 

 

A szülők látogathatják a tanítási órákat.

 

 

okt.22-én 17h községi ünnep

 

 

5-8. o.

 

 

 

 

 

8.a, b, c

 

 

 

 

 

 

5-8.o.

 

8. osztályok

 

 

Heinrich Gábor és Muraközy Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai

osztályfőnökök

 

Szelesné Kása Ilona

Tigyi Julianna

Csupor Antal

 

 

 

Minden tanár

 

 

 

humán mk. és a 8. o. osztályfőnökök

 

 

november

 

egész hónap: Anyanyelvi hetek

a részletes tervezetet a humán mk. készíti el.

 

 

 

 

 

 

 

 

-  nov. .  SZMK program

 

-          2018. nov. 8.

 

 

 

Anyanyelvi hét I.

- témahét-

 

Anyanyelvi hét II.

-témahét-    

 

Anyanyelvi hét II.

-témahét-    

 

Tervezés alatt

 

NINÉNE program

 

Pályaválasztási szülői értekezlet

 

5-8.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8. évfolyam és szülők

 

humán mk. és osztályfőnökök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olajosné Kádár Ilona

pályaválasztási felelős

 

 

december

 

-  dec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2017. dec.7.

       - AJTP-ba is

       - Központi felvételikre való jelentkezés         

 

 

 

 

 

 

- karácsony előtti készülődések

 

 

 

 

december

 

 

 

 

 

dec. 20-24.

 

Mikulás ünnep

 

Mikulás-buli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára

– az Arany János Tehetséggondozó Programra

történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

 

   - Adventi udvar

 

 

-  zeneiskolai koncert

 

- pedagógus karácsony

 

- iskolai karácsony

 

 

 

Betlehemezés-modul

 

5-8.o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.a,b,c

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden osztály

 

Minden pedagógus

 

 

 

 

 

 

5.-6. o. hittanosok

7.-8. o. hittanosok

 

7. osztályos osztályfőnökök:

Fodorné Olajos Judit

Peszeki Anita

DÖK vezető: Csupor Antal

 

 

 

 

 

 

 

Pályaválasztási felelős: Olajosné Kádár Ilona

8. o. osztályfőnökök:

Szelesné Kása Ilona

Tigyi Julianna

Csupor Antal

 

 

 

 

 

 

 

művészeti mk.

 

 

 

 

 

Olajos István

 

január

 

   - félévi mérések   

 

 

 

 -  jan. 19.

 központi felvételik, és AJTP-ba is

 

 

 

 

 

- félév zárása

   - bizonyítványok kiosztása

 

 

Igazgatói mérések

 

 

 

2019. 01.19 10h.

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János

Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

 

2019. I. 26.

2019. II. 2-ig

 

 

5. 7. évfolyamokon

 

 

8. a, b, c

 

 

 

 

 

 

 

5-8.o.

 

 

Olajos István és szaktanárok

osztályfőnökök

 

 

 

Szelesné Kása Ilona

Tigyi Julianna

Csupor Antal

 

 

 

 

 

 

Minden osztályfőnök

 

 

 

február

 

farsang

 

 

 

 

Pályaválasztási tájékoztató a 7.o. számára

 

 

-         2019. II. 18.

 

Farsangi buli

 

 

 

 

Pályaorientáció

 

 

 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

 

 

 

5-8.o.

 

 

 

 

7. osztályok

 

 

 

8.a,b, c

 

Fodorné Olajos Judit

Peszeki Anita

 

 

 

Olajosné Kádár Ilona

 

 

 

Szelesné Kása Ilona

Tigyi Julianna

Csupor Antal

 

március

 

-          márc.15.

 

 

Nyílt tanítási napok:

                                  

alsóban: március

felsőben március

 

 

Nemzeti ünnep

 

 

A szülők látogathatják a tanítási órákat.

 

 

Községi ünnep

 

 

5-8.o.

 

6. a, b c

humán mk.

 

Minden tanár

 

április

 

 Projekt

Más tanulmányi versenyek

 

 

Április .:  Digitális témahét

 

Április -tól Fenntarthatósági témahét

 

 

Veszélyek

-projekt-

 

 

Digitális témahét

 

Fenntarthatósági témahét

 

 

8, a b, c

 

 

Szelesné Kása Ilona

Tigyi Julianna

Csupor Antal

 

Csupor Antal

 

Szelesné Kása Ilona

 

május

 - majális - anyák napi műsorok

2019. V. 22.

2019. V.29.

 

Idegen nyelv országos mérés

Mat., szövegértés

 

 

6.a,b, c

8.a, b, c

 

 

6., 8.o. osztályfőnökök

 

június

 

      - záró értekezletek

      - tanévzáró

 

Kenu-modul

      -   osztálykirándulások,                   

- Eötvös-gyermeknap,

- Muraközy - nap

- Pedagógus –nap

- bankett,- ballagás,

8, a b, c

5-8.o

Testnevelők

Osztályfőnökök

 

 

 

 

 

 

A 2018-2019-as tanévre tervezett témahetek, modulok és projektek:

 

Témahetek: Anyanyelvi hetek: 5-8. o. (november)

Országos szervezésűek: 2019 tavasza

                                      Digitális témahét                    Felelős: Csupor Antal

                                      Fenntarthatósági témahét       Felelős: Szelesné Kása Ilona

Modulok: Betlehemezés-felsős hittanosok, ( december)     Olajos István

                 Kenu modul – 8. évfolyam (utolsó tanítási nap) (.o. osztályfőnökök

A TÁMOP 3.1.4 pályázat kapcsán sokféle project, témahét és modul került kidolgozásra. Közülük válogatva tartunk meg néhányat.

Ebben a tanévben ünnepeljük a művészeti iskola működését intézményünkben. Szelesné Kása Ilona művészeti mk. vezető javaslatára ünnepi program szervezése fog megtörténni.

 

Állandó programjainkról

 

 • A családi nap programját az alsó tagozatosok kezdték el hosszú évekkel ezelőtt. Azóta a legtöbb felső tagozatos osztály is szervez augusztus végén ilyen rendezvényt. Különösen előnyös ez az 5. évfolyamon, mert segíti az átmenetet az alsó és felső tagozat között.
 • Rendhagyó órák:

Intézményünkben minden tanévben többször is lehetőség nyílik rendhagyó órák szervezésére a legkülönbözőbb témákban, pl. bűvész,  zongoraművész, tűzsonglőr, történész, irodalmár, világutazó, nemezelő is járt nálunk. Fontosnak tartjuk ezek példaértékű és motivációs hatását tanulóinkra.

 • Kárpát-medencei történelem verseny:

Olajos István igazgató úr évtizedek óta szervezi, írja és vezeti ezt a többfordulós történelmi versenyt. A rendezvény támogatója a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és a Keresztény Élet c. folyóirat. Általános és középiskolás diákoknak hirdetjük meg, a résztvevők közül sok a határon túli csapat is.

 • Nemzeti ünnepek:

Ezek települési rendezvények, melyeken tanulóink rendszeresen részt vesznek és fellépnek.

Más rendezvényeink:

 • Magyar népmese napja
 • október 6. Az akadályversenyt a Muraközy Honvéd Hagyományőrző Egyesület szervezi meg minden évben, melynek tagjai iskolánk jelenlegi és volt diákjai.
 • november: NiNéNe: az SZMK által szervezett jótékonysági rendezvény, amelyen az osztályok, a tanári kar és a szülők is fellépnek
 • Adventi udvar: intézményünk egyik jó gyakorlata (a másik kettő: KönyvTÁRva-nyitva és a Nyári tábor)
 • Betlehemezés: a hittanos gyerekek hagyományőrző tevékenysége
 • Eötvös-nap: iskolánk névadójáról elnevezett program. Helyszíne a Tősfürdő, ahol a nyárlőrinci és lakiteleki tagintézmények diákjai foglalkozásokon vehetnek részt, sportolhatnak, fürödhetnek.
 • Kenu-modul: a 8. évfolyamosaink a tiszaugi holtágon kenuzhatnak az utolsó tanítási napon.

 

Kapcsolattartás a szülőkkel

Intézményünk egyetlen iskola a településen, és gesztoriskolája a nyárlőrinci tagintézménynek. Ide járnak a tiszaugi diákok is, ahol 2007-ben megszűnt az általános iskola. Ezen kívül más településekről is van néhány diákunk. A fentiek miatt is kiemelten kezeljük a szülőkkel való kapcsolattartás hagyományos és modern formáját is. Hangsúlyt helyezünk és lehetőséget teremtünk a személyes kapcsolattartásra, így a családlátogatásokra, közös rendezvényekre. Havonta tartunk fogadóórát, nyílt napokat ősszel és tavasszal, októberben és áprilisban kihelyezett fogadóórát tartunk Tiszaugon. A modern formák: telefonos kapcsolattartás, osztályonként közös levelezési lista vagy facebook-csoport. Ettől a tanévtől lép alkalmazásba intézményünkben az e-napló.

 

Egészséges életmódra nevelés

Az egészséges életmódra nevelés több területre is kiterjed. Iskolánk különleges lehetőségként tudja biztosítani az órarendbe beiktatott lovaglást 3-5. osztályban, és az úszást 1-5. évfolyamon. Magasabb évfolyamokon délutánonként többféle sportlehetőség közül választhatnak tanulóink. Évek óta részt veszünk az iskolatej és az iskolagyümölcs programban. A mindennapi törődésen túl az etika és hittanórák is segítik a tanulók lelki egészségét. Az egész folyamatban fontos szerepe van a művészeti képzésnek. Az egyéni foglalkozások, a zene értő szeretete, a grafika sajátos kifejezésmódjának lehetősége kiemelt teret nyit a tanulók személyiségfejlődésére.

 

Adminisztrációs feladatok

Az osztályfőnökök hatáskörükben többféle adminisztrációs feladatot látnak el: adatszolgáltatási feladatok, osztálynaplók vezetése és ellenőrzése, tanulók hiányzásának nyilvántartása, a jelzőrendszeri feladat ellátása, a tanulók ellenőrzőinek ellenőrzése, bizonyítványok és a törzskönyv vezetése.

 

Személyiség- és közösségfejlesztés, egyéni bánásmód

Minden pedagógus feladata a gyermekek személyiségének és közösségének fejlesztése. Ez az osztályfőnökök esetében kiemelt feladat. Megvalósul az osztályfőnöki órákon, a tanórák közti szünetekben és a tanórákon kívül is. A munkatervekben megjelennek témák, melyeket az adott osztályra és korcsoportra nézve fontosnak ítélnek. A megvalósulásban itt kell legjobban figyelembe venni az adott osztály pillanatnyi állapotát, akár tanulmányi, akár közösségfejlesztési területen jelentkezik ez. Így módosulhatnak a tanmenetek az aktuális feladatok szerint. Törekszünk a heterogén osztályok kialakítására, és sokszínű szabadidős tevékenység megteremtésére.

               A hátrányos helyzetű gyerekekkel kiemelten foglalkozunk. Pályázunk megsegítésükre, sokféle szabadidős programmal kínáljuk meg őket (pl. sport, grafika, színeskert, könyvtári foglalkozások, zeneoktatás, néptánc), képességeik szerint versenyeztetjük is.

              Intézményünk módosított alapító okiratában vállaltuk autista gyermekek integrált oktatását is. Szülői kezdeményezésre megalakult, már egy tanévet működött az AUTI Alapítvány, amely a megfelelő szakemberekkel látja el a sérült gyermekek nevelését, oktatását.

 

Az osztályfőnöki munkaközösség nevében mindenkinek örömteli, sikerekben gazdag tanévet kívánok!

 

Lakitelek, 2018. augusztus 20.

Olajosné Kádár Ilona  mk. vezető


 

Humán munkaközösség munkaterve

2018-2019. tanév

 

A humán munkaközösség a magyar nyelv –és irodalom, történelem, könyvtártan, hon-és népismeret és a hit –és erkölcstan tantárgyakat oktató pedagógusokat fogja össze.

A munkaközösségünk tagjai:

Csató Tamás

Kozmáné Vincze Éva

Lászlóffy Béla

Nagypál Katalin

dr. Olajos Éva

Olajos István

Olajosné Kádár Ilona

Tigyi Julianna

 

               Munkaközösségünk új tagja Lászlóffy Béla, aki hon- és népismeretet fog tanítani. Reméljük, jól fogja érezni magát iskolánkba, és munkájához sok sikert kívánunk! Sajnos, Varga Melinda, akit e tanévben vártunk vissza, költözése miatt más iskolában folytatja munkáját, így óráit a kollégák közt kellett szétosztani.

 

Célok, fejlesztési területek, kapcsolódás a kerettantervekhez

 

            A Magyar nyelv és irodalom kerettanterv szerint „5–8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. A szövegalkotás folyamatának megfigyelése, gyakorlása, különböző, a kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban történő fogalmazás. Az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése.” Kiemeli, hogy az 5-6. évfolyamon az alapok elmélyítése történik, míg a 7-8. évfolyamon „a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése”.

A történelem tanításának és tanulásának a célja a Kerettanterv szerint „olyan, hazánk és az emberiség múltjával kapcsolatos műveltség és képességek elsajátíttatása és elsajátítása, amely közös kommunikációs alapot szolgáltatva biztosítja egymás kölcsönös elfogadását a szűkebb és tágabb közösségek számára. Fontos a történelmi folyamatok megértetése és megértése is, (…) amelynek révén egyrészt beláthatóvá válik, hogy a jelen a múlt történéseinek a következménye is; másrészt viszont az, hogy mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára.”

A hon- és népismeret pediga Kerettanterv szerint „tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását.”

Az erkölcstancéljaa Kerettanterv szerint „a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításában és a felelős döntéshozatalban”.

A könyvtárhasználat oktatásának célját a Kerettanterv egyrészt az információszerzés folyamatának elsajátításában, az információk értékelésében és helyes felhasználásában látja, másrészt az egész élethosszig tartó tanulás megalapozásában. A magyar nyelv és irodalom kapcsán is több feladata fogalmazódik meg (pl. az olvasóvá nevelésben, a szövegértés fejlesztésében).

 

A tanév feladatai, programjaink:

 

 1. I.                   Projektek, témahetek, modulok megtartása

 

- Jeles napok project (2018. szeptember 30-tól)

- Görög témahét (5. évfolyam)

- Betlehemezés modul 5-8. osztály (2018. december)

- Anyanyelvi témahetek 5-8. osztály (2018. október-november)

 

Minden évben szerepelnek diákjaink rövid műsorral iskolai, illetve községi rendezvényeken. Az előző tanév végén javasolta munkaközösségünk, hogy e tanévtől változzék a rendezvényekre való készülés rendje: a műsorokat ezentúl két évfolyam osztályfőnökei szervezzék, természetesen munkaközösségünk, a honvéd hagyományőrzők (és más, vállalkozó kollégák) aktív közreműködésével. Ezzel elkerülhető, hogy csak egy tárgyat (a magyart) és egy magyar szakos kollégát terheljenek a szervezés feladatai; továbbá esetenként több osztályból is szerepelhetnek diákok, ami orvosolná azt a problémát, hogy a gyermekek közül sokan kirándulnak a nemzeti ünnepeken, akikre így nem számolhatunk a szereplésekkor. Ekképp folyt le a tavalyi március 15-i műsor is, amelynek sikere mutatja, hogy a változás életképes. Ígyaz október 23-i műsort a 8. évfolyam, a március 15-i műsort a 6. évfolyam adja. Karácsonykor rövid előadással készül az5.c osztály. A Nemzeti Összetartozás Napján diákjaink szintén képviselik iskolánkat.

Továbbra is részt veszünk az országosan megrendezett Magyar kultúra napja rendezvénysorozatban, valamint a Költészet napjáról is megemlékezünk áprilisban. Ezen kívül rendhagyó órák tartását is szívesen fogadjuk.

A Jeles napok projekt keretében a könyvtár számos alkalommal várja nebulóinkat érdekesebbnél érdekesebb feladatokkal, az első ilyen alkalom a Magyar népmese napja lesz szeptember 28-án: könyvtári délutánra hívjuk a 3-6. évfolyamosokat, az 1-2. osztályosokat pedig hagyományosan délelőtt népmeseolvasásra. A könyvtár októberben az Országos Könyvtári Napok, tavasszal pedig az Internet Fiesta országos rendezvényeibe is bekapcsolódik.

 

 1. II.                Tanulmányi versenyeken való részvétel

Iskolánk pedagógiai programja szerint „a tehetségfejlesztés és a tehetséggondozás általános alapelve iskolánkban, hogyaz ismeretek gyarapításán túl a képességek, a kreativitás és a személyiségösszehangolt fejlesztése az elsődleges cél.

Fő stratégiánk a gazdagítás, dúsítás: vagyis a tehetséges tanuló az érdeklődési területének megfelelően a tantervi anyagot meghaladóan kap képzést. Ennek lehetőségei a tanórán belüli differenciált foglalkoztatás, szakkörök, Ezt a célt szolgálják a versenyek, vetélkedők, szabadidős foglalkozások és maga a könyvtár.”

 

A hagyományokhoz híven idén is rendezünk házi versenyeket, a tehetséggondozás keretében diákjainkat területi, megyei és országos versenyekre is felkészítjük.

 

Helyi tanulmányi versenyeink:

- 5-6. évfolyamon mesemondó, mondamondó verseny, szövegértés, helyesírás

- 7-8. évfolyamon versmondó, szövegértés, helyesírás

- 2-8. évfolyam könyvtári vetélkedője (szövegértési és információkeresési feladatok)

 

Területi versenyek:

      -  Kecskemét: Kazinczy – verseny

 

Országos versenyek:

- Simonyi helyesírási verseny 1. forduló 5-8. osztály: 2015. november 21. 14 óra

- Kazinczy-verseny

- Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

- Bod Péter könyvtárhasználati verseny 7-8. évf.

- a kecskeméti Katona József Könyvtár Kölyökolvasó és Táltospróba versenye

 

Továbbá részt kívánunk venni a tanévben olyan versenyeken, amelyről az év során szerzünk tudomást, és a gyermekek érdeklődését is felkelti, (pl. a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny). Többször problémát jelent a gyermekek utaztatása és a nevezési díj kifizetése. Ebben kérjük a Tankerület anyagi támogatását.

 

 1. III.             Országos mérésekre való felkészülés

A tanév során folyamatosan készítjük tanítványainkat az országos kompetenciamérésre, melyre május 29-én kerül sor. A Szegedi Tudományegyetem szövegértésből is méri hetedikes diákjainkat. A mérési eredményeket a közzététel után megbeszéljük.

Ennek alapján célunk, hogy ne csak a magyar- és a könyvtárhasználati órákon, hanem minden tantárgy tanóráján készítsék a diákokat a kompetenciamérésre. Így például az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásában kérjük a többi kolléga tevékeny segítségét! A kollégáknak segítségképp összeállítjuk, mely évek szövegeiből válogassanak, így a feladatbank segítségével minden bizonnyal hatékonyabban dolgozhatnak. Hasonlóan kérjük a kollégákat arra, hogy továbbra is minden témazáróra adjanak külalak jegyet, segítve a gyermekek írásképének fejlesztését!

A helyi méréseket (bemeneti, félévi, kimeneti mérések) hagyományosan táblázatban tartjuk nyilván. A mérések eredményeit felhasználva törekszünk a kiemelten tehetséges, ill. a lemaradó gyermekek egyéni fejlesztésére.

 

 1. IV.             Vizsgarendszer

Iskolánk pedagógiai programja szerint a vizsgarendszerünk célja, hogy lehetővé tegye az eredmények számbavételét (hogy hol tartanak diákjaink), fejlessze a tanulók és tanárok önértékelését, tanulóink „vizsgarutint” szerezzenek, és felmérjük a végzett munka eredményességét.

Hatodikosaink év végén vizsgáznak szövegértésből, helyesírásból, hangos olvasásból, valamint kötelező versekből; továbbá e tanévtől (újra) történelemből is (tételekből ill. évszámokból). Nyolcadik évfolyamon a szövegértés, helyesírás mellett irodalomból és történelemből a korábbi évekhez hasonlóan differenciálunk: az érettségit adó iskolákba (gimnáziumok és szakgimnáziumok) felvett gyermekek a teljes tételsorból és minden versből, a máshová (szakközépiskolákba és szakiskolákba) jelentkező gyermekek pedig csökkentett anyagból adnak számot. Történelemből a vizsga két részből áll: az évszámokból írásban, a tételekből szóban felelnek a tanulók. Magyarból a vizsga szóban történik.

 

 

 1. V.                Országos történelem verseny

Olajos István vezetésével idén is megrendezzük országos történelemversenyünket 2019 tavaszán. A középiskolások és az általános iskolások témája is a trianoni béke lesz.

 

 1. VI.             Továbbtanulásra való felkészítés

A NAT kiemelt fejlesztési területként szerepelteti a pályaorientációt. Mint minden tantárgy, a humán tárgyak is a maguk eszközeivel járulnak hozzá ennek megvalósításához. Így nyolcadikos diákjaink számára felvételi előkészítőt tartunk, hogy a januári központi írásbeli felvételin minél sikeresebben szerepeljenek. A felkészítők hagyományosan nagyon jól működnek, reméljük, e tanévben is nagy segítséget nyújtanak diákjainknak.

Mint minden tanévben, most is elkészítjük tanmenetünket. Az oktatás eredményességének egyik fontos feltétele az oktatási eszközök biztosítása. Ennek keretében az elmúlt tanévben kollégáink közül többen jutottak hozzá laptophoz, ill. az 5. évfolyam tabletekhez. Előbbiekre a Kréta-rendszerbe való bekapcsolódás miatt is nagy szükség van, Reméljük, e tanévben lehetségessé válik további, régen kért technikai és informatikai eszköz (pl. CD-lejátszó, laminálógép, oktató CD-k) vásárlására is.

 

 

VII. Tanulást segítő anyagok

 

A gyermekek fejlődését segítendő a humán munkaközösség az elmúlt tanévben tanulást, olvasási készséget, helyesírást segítő, fejlesztő anyagokat állított össze, melyeket az iskola honlapján is közzétettünk, és az új tanévben aktualizáljuk. Ezek köre a tanév során felmerülő feladatok, rendezvények alapján bővíthető.

Felülvizsgáltuk a kötelező versek, olvasmányok listáját is, hangsúlyt helyezve a differenciálásra is. Közzé szeretnénk tenni a tanév folyamán az év végi vizsgákhoz kapcsolódóan a kötelező évszámok körét, az év végi tételek címeit, továbbá a versenynaptárat, és egyes kompetencia- és felvételi feladatokat.

 

 

 

 

Eredményes, boldog új tanévet és jó egészséget kívánunk mindenkinek!

 

 

 

Lakitelek, 2018. augusztus 29.                                      

 

Dr. Olajos Éva

munkaközösség-vezető

 

 

A humán munkaközösség munkaterve havi bontásban

időpont

esemény

2018. augusztus

 • előzetes megbeszélés:

az éves munka eltervezése, memoritetek évfolyamonkénti felülvizsgálata, kötelező és ajánlott olvasmányok listájának összeállítása

 • az éves munkaterv elkészítése
 • tankönyvek osztályonkénti elrendezése

szeptember

 • 1. tanítási nap: tankönyvek kiosztásának megszervezése
 • a szövegértés és tollbamondás anyagának kiválasztása a bemeneti méréshez
 • diagnosztizáló mérések
 • a mérések értékelése
 • szept. 28- okt. 1. Magyar népmese napja

október

 • az Országos Könyvtári Napok programjain való részvétel
 • okt. 6. megemlékezés
 • okt. 23-i műsor
 • az Anyanyelvi hetek írásbeli fordulói (évfolyamonként)
 • az Anyanyelvi hetek szövegértési döntője
 • a könyvtári vetélkedő meghirdetése

 

november

 • az Anyanyelvi hetek versenysorozata (egész hónapban): helyesírás döntő, szóbeli döntők (5. évf.: mesemondás, 6-8. évf.: versmondás, 5-8. szépolvasó döntő)
 • jelentkezés a Kölyökolvasó és Táltospróba versenyre
 • Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
 • Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

ősz

 • az SZMK rendezvényére (NiNéNe) készülés

december

 • készülés az Adventi Udvarra
 • Betlehemezés modul
 • Karácsonyi műsor

2019. január

 • a szövegértés és tollbamondás anyagának kiválasztása a félévi méréshez
  • félévi mérések
  • a félévi mérések értékelése
  • jan. 22. megemlékezés a Magyar kultúra napjáról
  • jelentkezés a Bod Péter könyvtárhasználati versenyre

február

 • Kazinczy-verseny
 • félévi munkaközösségi megbeszélés
 • az országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése
 • készülés az országos kompetenciamérésre
 • görög témahét (5. évf.)

március

 • márc. 15-i műsor
 • az országos történelmi verseny döntője

április

 • az Internet Fiesta rendezvényein való részvétel
 • ápr. 11. megemlékezés a Költészet napjáról
 • tankönyvrendelés előkészítése, tankönyvrendelés

május

 • máj. 29. országos kompetenciamérés (matematika, szövegértés)
 • a szövegértés és tollbamondás anyagának kiválasztása a kimeneti méréshez
 • kimeneti mérés
 • a helyi vizsgák írásbeli fordulói

június

 • a helyi vizsgák szóbeli fordulói
 • a kimeneti mérés értékelése
 • az éves munka értékelése
 • beszámoló a tanév munkájáról

 

 

 

Idegennyelvi munkaközösség munkaterve
2018/2019-es tanév

 

 

Az idegen nyelvi munkaközösség az angolt és németet, mint idegen nyelvet tanító kollégákat fogja össze.

 

Munkaközösségünk tagjai:

 

 • Bodóné Ripp Zsuzsanna
 • Fodorné Olajos Judit
 • Kenderesi István
 • Peszeki Anita
 • Tigyi Julianna Mária

 

 

Előző tanévhez kapcsolódó eredmények

 

Munkaközösségünk az idei tanévet személyi változások nélkül kezdi, de ez csak az I. félévig lesz így, hiszen Bodóné Ripp Zsuzsanna gyermeket vár és a II. félévben már nem fog tanítani. Szívből gratulálunk Zsuzsinak a gyermekáldáshoz, és boldog babavárást kívánunk neki!

 

Bodóné Ripp Zsuzsanna és Peszeki Anita ismét, immár hagyományosan megszervezte a német nyelvi tábort, amely igen sikeresen, gazdag programokkal és német nyelvi élményekkel tette teljessé a résztvevők számára az itt töltött egy hetet. Köszönöm mindkét kolléga lelkes munkáját!

 

Peszeki Anita az elmúlt tanévben, sikeres felvételijét követően megkezdte 4 féléves tanulmányait az SZTE- JGYPK  német- és nemzetiséginémet-tanár MA szakán. A sikeresen teljesített első félévet követően Anita költségtérítéses mesterképzés igen magas tandíja miatt úgy döntött, hogy megszakítja tanulmányait, és idén újra felvételizik államilag finanszírozott képzésre. Sajnos idén sem indítanak államilag finanszírozott képzést ezen a szakon, de Anita így is folytatja tanulmányait, melyhez sok erőt és kitartást kívánunk!

 

A 2017/2018-as tanévben elindult a 2 tanévre szóló Erasmus+ Environmental Education Through STEAM nemzetközi project megvalósítása. Az előző tanévben egy romániai projekt megbeszélést követően 6 diák vett részt 2017. december 10-17. között Martina Francában, Olaszországban az első mobilitáson. 2018. április 15-22 között került megrendezésre a lakiteleki projekttalálkozó, ami hatalmas sikerrel került lebonyolításra. Ezúton is köszönöm még egyszer mindenkinek, aki valamilyen formában segített a szervezésben, lebonyolításban! Az idei tanévben egy litvániai projekt megbeszélés után 2018. október 7-14 között kerül sor a romániai és 2019 májusában a dániai projecttalálkozókra. Reméljük sok tudással, élménnyel, és nyelvileg rengeteget fejlődve zárhatjuk majd le ezt a projektet e tanév végén.

 

Változások a 2018/2019-es tanévben

 

Az előző tanév kedvező változást hozott számunkra abban a tekintetben, hogy az iskolavezetésnél nyitott fülekre talált a kérés, hogy a nagy létszámú (19-20 fős) nyelvi csoportokat még kisebbekre osszuk, melyet ismételten köszönünk! Ezáltal a 2017/2018-as tanévben volt 2 olyan évfolyam, ahol nem 4, hanem 5 csoport működhetett.

 

Az idei tanévben azonban, tehermentesítve a gyermekét váró Bodóné Ripp Zsuzsit, s megkönnyítendő a távozását követő átállást, a 4. évfolyamon a tervezett 2 német csoport helyett csak 1 indul, az 5. évfolyamon pedig összevonásra kerül az eddigi 2, haladó és lassan haladó csoport.

 

ü  a 4. évfolyamon 3 angol és 1 német csoport, 

ü  az 5. évfolyamon 3 angol és 1 német csoport,

ü  a 6. évfolyamon 3 angol és 1 német csoport,

ü  a 7. évfolyamon 3 angol és 1 német csoport,

ü  a 8. évfolyamon 3 angol és 2 német csoport.

 

 

Elveink

 

Munkaközösségünk tagjai az alábbi alapelveket alkalmazzák az idegennyelv oktatás során:

 

-          játékosság

-          az adott célnyelv mind szélesebb körű alkalmazása (CD, film, mondókák, dalok, tanórai kommunikáció)

-          egységes bemeneti, követő, kimeneti mérések

-          középiskolai felkészítés

-          helyi vizsga felkészítés az érettségit adó középiskolákba készülő diákok részére

-          az országos idegen nyelvi kompetenciamérésre felkészítés

-          iskolai idegen nyelvi verseny megrendezése

 

 

 

Kapcsolódás a 2017/2018-as munkatervhez

 

A 2017/2018-es tanévben is meghirdettük a helyi idegen nyelvi versenyt. A megelőző tanévi 3 fordulós levelező verseny tapasztalatai alapján úgy döntöttünk, hogy csak 1 helyi fordulót fogunk tartani, melynek során írott és hallott szöveg értést mérő, nyelvtani valamint játékos feladatokat kell megoldani az 5-8. osztályos jelentkezőknek évfolyamonként. Reményeinknek megfelelően ezáltal sikerült kiküszöbölni az előző tanév versenye során felmerülő problémákat, miközben a kitűzött célokat meg tudtuk valósítani.Összesen 72 tanuló jelentkezett a megmérettetésre, mely megerősített bennünket abban, hogy továbbra is munkatervünk része legyen ez a típusú megmérettetés.

 

évfolyam

angol nyelv

német nyelv

5.

20 fő

5 fő

6.

6 fő

6 fő

7.

8 fő

6 fő

8.

16 fő

5 fő

összesen

50 fő

22 fő

 

 

Országos kompetenciamérés idegen nyelvből

 

4 éve került bevezetésre az országos kompetenciamérés idegen nyelvből, melyet hagyományosan 1 héttel a szövegértést és matematikai tudást felkérő kompetenciamérés előtt íratunk. A 2 kompetenciamérés között a legnagyobb különbség, hogy az idegen nyelvi mérést itt javítjuk az iskolában. Ennek megvan az az előnye, hogy azonnal vissza tudunk jelezni a tanulóknak az elért eredményükről, illetve el tudjuk fogadni a 6. és 8. év végi nyelvi vizsga írásbeli részeként. Másrészt számunkra, nyelvtanárok számára is képet ad mind a tanulók aktuális tudásáról, mind az általunk végzett munka eredményességéről vagy eredménytelenségéről.

 

A 2017/2018-as tanév mérési eredményei a következők:

 

Az angol nyelv esetében a 6. évfolyam tanulói közül 33-an írták meg a kompetenciamérést, ebből 20 fő, azaz a diákok 61%-a elérte a megfelelési szintet, a 60%-ot*. A diákok közül 21%, 7 fő 90% feletti eredményt ért el.

 

A 8. évfolyamot illetően 78%, a 37 fő közül 29-en 60 vagy afölötti százalékot teljesítettek a mérés során, 9-en pedig, 24% 90% felett.

 

Német nyelvből a 6. évfolyamon 16 fő közül 10-en, vagyis 63% érte el a 60%-ot, míg sajnos a 8. évfolyamon senkinek sem sikerült ez a kompetenciamérést megíró 12 tanuló közül. A 6. évfolyam tanulói közül 6%, 1 fő teljesített 90% felett.

 

* A 60%-ot, mint határt azért használom, mert a nyelvvizsgák esetében is ez a sikeres teljesítés küszöbe.

 

Összehasonlításképpen a tavalyelőtti eredmények:

 

A 2016/2017-es eredmények alapján angol nyelvből a 6. évfolyam tanulóinak 70%-a teljesített 60% fölött, a 8. évfolyam tanulói közül pedig 59%. Ugyanakkor a 8. évfolyam tanulóinak 19%-a 90% fölötti eredményt produkált, míg ez az arány a 6. évfolyam esetében csak 8%.

Német nyelvből a 6. évfolyam tanulóinak 60%-a teljesített 60% fölött, míg a 8. évfolyam tanulói közül 14%, de egyik évfolyamon sem volt 90% fölötti eredmény.

 

Összességében elmondható, hogy mindkét nyelvből nagy különbség van a 6. és 8. évfolyam feladatlapjainak nehézségi szintje között. Mint ahogy az is megmutatkozik, hogy míg az angol nyelvkönyvcsaládok hatalmas hangsúlyt fektetnek a hallás utáni szövegértés fejlesztésére, addig a német nyelvoktató anyagok összeállítása során ez a terület nem kap akkora teret, arányaiban sokkal kevesebb ilyen jellegű anyag található a tankönyvekben, munkafüzetekben. Sajnos ez tükröződik a kompetenciamérési eredményekben is. Szintén nem elhanyagolható tény a magas SNI-s, BTMN-es tanulói arány mindkét évfolyamon.

 

Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük a 6. és 8. évfolyam tanulóinak felkészítését erre a megmérettetésre, a megfelelő szintű teljesítéshez szükséges kompetenciák fejlesztését és törekszünk a minél jobb eredmény elérésére.

 

 

Munkaterv 2018/2019

 

2018

szeptember

utolsó hete: bemeneti mérés

Erasmus+ nemzetközi megbeszélés

október

Erasmus+ romániai mobilitás

bemutató órák, nyílt tanítási napok

december

németes teadélután

angolos, németes karácsonyi dalok előadása az iskolai karácsonyon

2019

január

követő mérés

február

felvételi idegen nyelvből 6. és 8. évfolyam (felkészítés a félév során)

március

bemutató órák, nyílt tanítási napok

április

iskolai idegen nyelvi verseny

május

Erasmus+ dániai mobilitás

országos idegen nyelvi kompetenciamérés

kimeneti mérés

június

8.-os év végi vizsgák

 

 

Munkaközösségünk valamennyi tagja nevében kívánok mindenkinek sikerekben, eredményekben gazdag új tanévet!

 

Tigyi Julianna Mária

                                                                                                                mk vezető

 

Lakitelek, 2018. augusztus 25.

 

 

 

Természettudományos munkaközösség munkaterve

 2018-2019. tanév

 

 

Személyi feltételek:

 

Munkaközösségünk összetétele az elmúlt tanévhez képest ismét változott. A tanév végén Szarvák András elköszönt tőlünk, pedagógusi munkáját Budapesten folytatja, sok sikert kívánunk neki. Biológia óráit Lászlóffy Béla vette át, aki Kunszentmártonból érkezett. Földrajz-rajz szakos, a biológia mellett földrajzot és honismeretet fog tanítani iskolánkban. Biológiát már tanított előző iskolájában, tehát nem ismeretlenek számára a követelmények. Sok szép élményt és jól sikerült dolgozatokat kívánunk, igyekszünk segíteni amiben csak tudunk. Köszönjük Váradi Erika segítségét, amiért alsós osztálya mellett ötödikes és hatodikos matematika órát is vállalt.

 

 

A tanév legfontosabb feladatai:

Szeptember elején ebben a tanévben is ingyenes középiskolai központi felvételire való előkészítőt szerveznünk nyolcadikosainknak. A három végzős osztály két csoportban heti két órában kap segítséget, hogy sikeres matematika központi felvételit írjanak. A második félévben ebben az időkeretben kompetencia mérésre készülünk, lehetőségünk lesz tehetséggondozásra és a lemorzsolódás csökkentésére is.

Szeptemberben meghirdetjük a helyi és a levelezős versenyeket és szakköreinket. Csupor Antal honlap szerkesztő szakkört szervez, és segít a digitális témahét megszervezésében.

 

Tervezett versenyek:

A levelezős versenyeken kívül a következő versenyeket hirdetjük meg:

- Bolyai Matematika Csapatverseny

- Országos Szabadfogású Számítógép Verseny

- Zrínyi Országos Matematika Verseny

- Orchidea Pangea Matematika Verseny

- Marcali Alapműveleti Matematika Verseny

- Agycsavaró verseny Szent Benedek Iskola Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye 8. osztályosoknak

- Kistérségi Kémia Verseny Tiszakécske

- Varju Lajos Természettudományos Verseny Kecskemét

Igyekszünk motiválni tanulóinkat, hogy versenyeken is mérettessék meg tudásukat.

 

Helyi mérések:

Szeptember az előző évekhez hasonlóan minden évfolyamban megíratjuk a matematika bemeneti méréseket, értékeljük és megbeszéljük a tapasztalatokat. Ötödik osztályosok gyakori hibája a szorzótábla nem megfelelő ismeretéből adódik. Ennek javításához is sok segítséget nyújtanak az ötödikesek számára biztosított tabletek. Januárban követő mérés, május végén pedig a kimeneti mérés ad lehetőséget az eredmények értékelésére. Nyolcadikosaink közül csak az érettségit adó középiskolába menőknek kell egy természettudományos tantárgyból vizsgázniuk júniusban.

Országos mérések:

-          A tanév során több alkalommal vesznek részt nyolcadikosaink a Szegedi Egyetem méréssorozatában.

-          Nyolcadikosok központi felvételije: 2018. január 19. / pót: jan. 24.

-          Országos kompetenciamérés: 2018. május 29.

 

Munkaközösségünkből Csató Tamás kérte minősítését, portfólióját november 25-ig kell feltöltenie. Munkaközösségünk minősítésen átesett tagjai mindenben segítenek, biztosak vagyunk abban, hogy a következő évben sikeresen teljesíti minősítés követelményeit.

Ebben a tanévben is részt veszünk tanulmányi kirándulás keretében a Kecskeméten szervezett Kutatók Éjszakáján, mely nagy sikert aratott az elmúlt két tanévben is. 

Az előző tanévben az idegen nyelvi munkaközösségnek segítettünk az Erasmus pályázat megvalósításában. Ha szükséges, ebben a tanévben is számíthatnak ránk.

Iskolánk sok tanulója vesz részt különböző zeneiskolai és művészeti oktatásban. A hasznos szabadidő eltöltéséhez szeretne munkaközösségünk is hozzájárulni. Minden hónap egy délutánján a diákok érdeklődésének megfelelő programokkal várunk egy-egy évfolyamot. Az időpontokat egyeztetjük a többi munkaközösséggel.

 

Ebben a tanévben is folytatódik az Öveges Diáklabor projekt, melynek megszervezése, az utaztatás és az órák megtartása is a mi feladatunk. Két alkalommal 40-40 diákunk kísérletezhet Kecskeméten a Piarista Gimnázium tökéletesen felszerelt laboratóriumában. Az általuk összeállított 8 féle projekt közül mi választhattunk.

A természettudományok érthetőbbé tételében egy újabb pályázatban való részvételünk is segíti munkánkat. Kecskeméten a Tudomány és Művészetek Házában Természettudományi Tudástár és Élményközpont várja diákjainkat változatos programokkal. Az élményközpont célja a természettudományok megszerettetése élményalapú oktatás segítségével, látványos kísérletekkel, szemléletes modellekkel, szimulációkkal. A játék is része az élményalapú oktatásnak. Az első foglalkozás november 7-én, szerdán 9 órától 10 óra 30 percig tart.  A tanév során 10 szerdán a pályázat biztosítja a busszal való utaztatást. Életre szóló élményben lesz részük hetedikes és nyolcadikos diákjainknak. Június végén ökotáborban is részt vehetnek a környezetvédelem iránt érdeklődő tanulóink.

 

Áprilisban Csató Tamás ismét 4 felsős tanulóval képviseli iskolánkat Budapesten Eötvös Loránd tiszteletére rendezett programokon.

 

Ebben a tanévben is kiemelten figyelünk a tanulók képességeinek és készségeinek fejlesztésére, a tehetséggondozásra és a lemaradók segítségére. Az oktatás és a nevelés változatosabbá, élménygazdagabbá tételéhez nyújt segítséget az iskolakert. Kovácsné Nagy Szilvia kolléganő minden hétfőn várta diákjainkat, sajnos egyre kevesebb gyerek segíti a nyári munkálatokat és a szokásosnál melegebb nyár is szükségessé tenné felnőtt segítségét.

 

Munkaközösségünkön belül szinte mindenkinek megnőtt az óraszáma, ezért még fontosabb az egymás közötti kommunikáció, problémák megbeszélése, jó ötletek átadása, egymás segítése.

 

Az előző évekhez hasonlóan munkaközösségünk minden tagja részt vesz az iskola által szervezett programokban.

 

Sikerekben gazdag tanévet és jó egészséget kívánok mindenkinek!

 

                                                                                           Nagyné Nádudvari Ilona

2018. 08. 29. Lakitelek                                                                 mk. vezető

 

 

Fejlesztő munkaközösség munkaterve 2018-2019. tanév

 

Munkaközösség tagjai:

Dantesz Ágnes logopédus

Echbauer Dóra fejlesztő pedagógus

Dr Egeresiné Szűrszabó Anikó gyógypedagógus-hallgató

Gyárfás Márta gyógypedagógus

Kocsis Józsefné gyógypedagógus (munkaközösség-vezető)

Kozmáné Vince Éva differenciáló pedagógus

Oláh Lajosné fejlesztő pedagógus

Szikora Ádám gyógypedagógus

 

Munkaközösségünk tevékenységi területei:

 

 • BTMN-s tanulók fejlesztése
 • SNI-s tanulók fejlesztése
 • Enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése, nevelésének oktatásának megsegítése
 • Integrált autista és érzékszervi fogyatékos tanulóink fejlesztése, fokozott konzultáció tanítóikkal, tanáraikkal nevelésükről, oktatásukról

 

Célok, feladatok:

 

 1. A fejlesztés zökkenőmentes és hatékony beindítása; óvoda –iskola átmenet biztosítása
 2. Munkaközösségünk éves munkatervének összeállítása, megbeszélése, elfogadása.
 3. Tapasztalatok átadása.
 4. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése.
 5. Optimális feltételek biztosítása a fejlesztő foglalkozások tartásához.
 6. A gyermek fejlődéséről értékelés készítése a szülők felé I. félév és tanév végén.
 7. Kapcsolattartás a fejlesztett tanuló tanítóival, szaktanáraival, logopédusával, utazó gyógypedagógusaival.
 8. Szülői értekezleteken, fogadóórákon való aktív részvétel.
 9. Havonta szakmai munkaközösségi megbeszélésen való részvétel.
 10. A határidők pontos betartása.
 11. A szakértői vélemények figyelemmel követése.
 12. Tanév során a tanulók tanulási problémáinak feltérképezése, szükségszerűen felterjesztésük.

 

A munkaterv részletezése:

 

Szeptember

 

 1. Éves munkaterv összeállítása.  A közösség tagjai Felelős: Kocsis Józsefné
 2.  Fejlesztő csoportok alakítása Kocsis Józsefné
 3. SNI-BTMN-es gyerekek osztálytáblázatainak elkészítése.  Kocsis Józsefné Oláh Lajosné
 4. Szakértői véleményeket tartalmazó mappák rendezése.  Kocsis Józsefné, Oláh Lajosné
 5. A hiányzó szakvélemények beszerzése. Kocsis Józsefné, Oláh Lajosné
 6. A fejlesztésekhez szükséges optimális feltételek biztosítása. -A közösség tagjai
 7. Adminisztrációs feladatok egységes végzése. -A közösség tagjai
 8. Utazó gyógypedagógusok igénylése a megyei pedagógiai szakszolgálattól. Kocsis Józsefné
 9. SNI- BTMN-es: tanulók iskolai táblázatának aktualizálása, statisztika előkészítése
 10. A hiányzó szakvélemények bekérése, kapcsolatarás az óvodákkal, a pedagógiai szakszolgálatokkal Tiszakécske, Kecskemét. –Kocsis Józsefné

 

Október

 

 1. Egyéni fejlesztési tervek megírása. -A közösség tagjai.
 2. Szakmai munkaközösségi megbeszélés: tanév beindításának tapasztalatai. –A közösség tagjai
 3. Szakmai megbeszélés az integrált nevelésben résztvevő alsós pedagógusokkal. A közösség tagjai, alsós tanítók
 4. Határozatok a tantárgyi mentesítésekről az SNI és BTMN-es tanulók vonatkozásában. Kocsis Józsefné

 

November

 

 1. Fejlesztési tervek ellenőrzése. Kocsis Józsefné
 2. Szakmai munkaközösségi megbeszélés: kiemelt figyelmet fordítunk az olvasásértési nehézségekből származó tanulási kudarcok csökkentésére, a szövegértést segítő műveletek begyakorlására, segédanyagok szakmai tanácsok adása. A munkaközösség tagjai.

 

December

 

 1. Szakmai munkaközösség megbeszélés: félévi értékelések előkészítése. Kocsis Józsefné, Subicz Beáta
 2. Szakmai megbeszélés az integrált nevelésben résztvevő felsős pedagógusokkal. A munkaközösség tagjai és a felsős szaktanárok.
 3. Az új felterjesztések elkészítése, postázása. Kocsis Józsefné

 

 

Január

 

 1. Félévi értékelések kiadása. A munkaközösség tagjai. Kocsis Józsefné
 2. Szakmai megbeszélés az integrált nevelésben résztvevő alsós pedagógusokkal. A munkaközösség tagjai és az alsós tanítók.
 3. SNI és BTMN-es tanulók táblázatának aktualizálása, kontroll szakvélemények beérkezésének ellenőrzése, hospitálások. A munkaközösség tagjai. Kocsis Józsefné

Február

 

 1. Fejlesztő foglalkozások látogatása. Kocsis Józsefné
 2. Szakmai megbeszélés az integrált nevelésben résztvevő felsős pedagógusokkal. A munkaközösség tagja, felsős szaktanárok.
 3. Határozatok a tantárgyi mentesítésekről az SNI és BTMN-es tanulók vonatkozásában, a soros kontrollvizsgálatok szakvéleményei alapján Iskolavezetés, Kocsis Józsefné.

 

 

Március

 

 1. Szakmai munkaközösség megbeszélése: fejlesztő foglalkozások látogatásainak tapasztalata, értékelése. A munkaközösség tagjai.
 2. Szakmai megbeszélés az integrált nevelésben résztvevő alsós pedagógusokkal. A munkaközösség tagja, alsós tanítók.

 

Április

 

 1. Szakmai munkaközösség megbeszélése: aktuális problémák. A munkaközösség tagjai.
 2. Szakmai megbeszélés az integrált nevelésben résztvevő felsős pedagógusokkal. A munkaközösség tagjai és felsős szaktanárok.
 3. 2019-2020-as tanév kontrollnévsor összeállítása. Kocsis Józsefné.
 4. A kompetencia mérésekkel kapcsolatos tájékoztatás, az SNI- BTMN-es tanulók esetében (felmentések, eszközhasználat) Kocsis Józsefné

 

 

Május

 

 1. Szakmai munkaközösség megbeszélése: tanévvégi feladatok. Kocsis Józsefné
 2. 2019-2020-as kontrollvizsgáltra kötelezett gyermekek anyagának összeállítása. A munkaközösség tagjai, alsós és felsős osztályfőnökök, szaktanárok.

 

 

Június

 

 1. A tanév lezárása, értékelések kiadása
 2. Egyéni lapok, haladási naplók lezárása, leadása a határidők pontos betartásával
 3. A tanév értékelése
 4. 2019-2020-as tanévben kontrollvizsgálatos gyermekek anyagának összeállítása, postázása 2019. június 30-ig. A munkaközösség tagjai, alsós és felsős osztályfőnökök, szaktanárok.

 

Lakitelek, 2018. augusztus 29.

                                                                                                          Kocsis Józsefné

                                                                                                          munkaközösség vezető

 

 

Könyvtári munkaterv a 2018-2019-as tanévre

I. A könyvtárhasználat kapcsolódása a Kerettantervekhez

A könyvtárhasználat oktatását alsó tagozaton alapvetően a magyar nyelv és irodalom, felső tagozaton pedig főként az informatika, kisebb mértékben a magyar tantárgyon belül helyezi el a kerettanterv, a többi tantárgynál bizonyos témaköröknél utalva az informatika (könyvtárhasználat) fontosságára. Iskolánkban a könyvtárhasználat oktatása felső tagozatbon az informatika órák részeként történik.

A fenti kerettantervek szerint kiemelt fejlesztési területei közé tartozik az alapműveltség továbbépítése. Olyan képességek elsajátítása, mint például a tanulástanítása, az önálló tájékozódás az információk között, az önálló ismeretszerzési technikák, az informatikai ismeretek.

II. Kapcsolódás a pedagógiai programhoz:

A könyvtár a következő oktatási és nevelési célok megvalósításában segíti az iskolában folyó tevékenységet a pedagógiai program szerint:

-     az egész életen át való tanulás képesség fejlesztése

-    az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása

-     segíti a tanulók eligazodását az információk sokaságában, hogy képesek legyenek a szerzett információ gyakorlati életben való megfelelő alkalmazására

-     a kompetencia alapú oktatás elemeinek rendszeres alkalmazása a könyv- és könyvtárhasználati órákon

-      a  tanulási esélyegyenlőség segítése, törekvés a műveltségi és neveltségi hátrányok enyhítésére

- a hátrányos helyzetű, SNI, BTMN-es tanulókkal való kiemelt foglalkozás (pl. internethasználat biztosítása a könyvtárban)

- a tehetséggondozás kapcsán a gazdagítás stratégiáját szolgálja a könyvtár állományával, versenyeivel, könyvtári délutánjaival, valamint a könyvtárhasználati órák (pl. a kutatómunka, kiselőadások tartásának lehetőségével)

- a jeles napok, hagyományok megismertetésével a nemzeti öntudat erősítése

III. A 2018-2019 tanév feladatai:

 • Könyvtárhasználati órák tartása (alsó tagozat: évi 3-4 óra, felső tagozat: félévi 18 óra tanulócsoportonként)

Az előző tanévben sikeres volt az alsós munkaközösséggel való együttműködés: a korábbinál több könyvtárhasználati órát ill. könyvtári szakórát tartottunk, ill. minden osztály eljutott a könyvtárba. Ezt a jó gyakorlatot szeretnénk továbbra is folytatni e tanév során is.

 • Könyvtárban tartott szakórák segítése dokumentumokkal
 • Tehetséggondozás, versenyekre felkészítés hatékonyabbá tétele osztályoknak kiadott feladatok révén, könyvajánlással, rejtvények kiadásával, közös tevékenykedtetéssel.
 • A pedagógusok szakkönyvekkel, segédanyagokkal való ellátása
 • A diákok önálló tanulásra, önművelésre való nevelése
 • Anyaggyűjtés az iskolai rendezvényekhez
 • Könyvtári délutánok szervezése
 • Vetélkedő szervezése, szaktárgyi versenyekhez segítségnyújtás
 • A szabadidő hasznos eltöltése
  • E tanév fontos feladataaz olvasóvá nevelés:
  • Az elmúlt tanévben a magyartanárokkal közösen állítottuk össze egy listát az ajánlott olvasmányokból, mely a honlapra is felkerült. A könyvtárhasználati órákon ezekből szövegrészletekkel is megismerkednek a gyerekek.
  • Ösztönözzük a tanulókat, hogy ezen kívül más könyvekhez (ismeretterjesztő művekhez is) készítsenek könyvajánlót, ill. illusztrációt.
  • Könyvtári órákon szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegekhez kapcsolódó szövegértési feladatokat oldunk meg.
 • Az iskola oktató-nevelő tevékenységének támogatása:
  • A kompetenciamérés eredményének javítása a szövegértés fejlesztésével (pl. könyvtárhasználati órán szövegértési feladatok megoldása, könyvtári vetélkedő meghirdetése),
  • A hátrányos helyzetű tanulók motiváltságának javítása játékos feladatok, rejtvények, társasjátékok révén, ill.oktatóprogramok, hasznos honlapok megismertetésére való törekvés a könyv-és könyvtárhasználati órákon
 • A tanév kiemelt feladata a kapcsolatok építéseés ápolásamás iskolai könyvtárakkal, közkönyvtárakkal, a megyei könyvtárral és a szakmai szervezetekkel:

 

 
   


Ősszel immár harmadszor kapcsolódunk be az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja kapcsán szervezett Nemzetközi könyvjelzőcsere-projektbe. Ennek során lehetőség nyílik határon inneni és túli iskolák egy-egy osztályával felvenni a kapcsolatot, és könyvjelzőkkel megörvendeztetni egymást.

 

 • Újdonság, hogy e tanévben bekapcsolódunk a Könyvtárostanárok Egyesülete által indított Testvérkönyvtári programba, melynek célja „az együttműködés elősegítése az iskolai könyvtárak között, az iskolai könyvtári innováció elősegítése, a könyvtár/olvasás megszerettetése, népszerűsítése, a könyvtárhasználóvá nevelés támogatása”.

 

 

 • A Katona József Könyvtár Kölyökolvasó és Táltospróba versenyein nagy kedvvel indulnak tanulóink, s azokon rendszeresen eredményesen is szerepelnek. Reméljük, hogy idén is hasonlóan jól fognak szerepelni, és mindenekelőtt gazdagodni az elolvasott mesék és regények által! Tervezzük továbbá, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a versenyzőkkel meg is látogatjuk a Könyvtárat.

 

 

 • Hasonlóan népszerű a gyermekek körében a KJMK és az Informatikai és Könyvtári Szövetség által szervezett októberi Országos Könyvtári Napok ill. a tavaszi Internet Fiesta is, amelyhez könyvtárunk e tanévben is csatlakozik.

 Folyamatos feladatok:

-          Az iskolai tankönyvrendelés elősegítése (állományfelmérés, pedagógusok tankönyvigényének felmérése)

-          A tanulók könyv- és könyvtárhasználati ismereteinek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés módjainak megismertetése, kutatómunkájuk segítése

-          Könyvtári vetélkedő szervezése, rejtvények készítése

-          Iskolai ünnepségekre ill. vetélkedőkre való felkészülés segítése

-          Együttműködés a szaktanárokkal, a munkaközösség vezetőivel, az alsós pedagógusokkal és a szülőkkel

-          Állománygyarapítás, az új dokumentumok beszerzése, számítógépre vitele

-          A letéti állományok egyeztetése, állományvédelem,

-          Selejtezés, törlés az állományból.

-          Szépirodalmi könyvek jelzettel való ellátása – ez egyben állományellenőrzés is.

-          Statisztikai adatszolgáltatás

-          Pályázatfigyelés, pályázatkészítés

-          Kapcsolódás az iskola projectjeihez, pályázataihoz (Erasmus+)

-     Területi és országos kulturális rendezvénysorozatokhoz való kapcsolódás (országos történelmi verseny, Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, KJMK internetes versenyei)

-     Folyamatos önképzés, továbbképzés, a könyvtári szakirodalomban való tájékozódás

-     Az adminisztrációs munka javítása, a szülők értesítése a gyermek által kikölcsönzött, de vissza nem hozott dokumentumokról, ill. a tanuló használt tankönyvek megrongálásáról

 

Augusztus:

-          Állománygondozás

-          Tankönyvek érkeztetése

Szeptember:

-          Tartós tankönyvek kiosztása a tanulóknak, a pedagógusok példányainak biztosítása

-          Könyvtári dokumentumok év eleji beszerzése, állományba vétele

-          Állományfejlesztés a munkaközösségek állományfejlesztési javaslatai alapján (tanulást-tanítást segítő kiadványok engedélyeztetése és beszerzése)

-          Népmese napja: népmeseolvasás (az 5. évfolyamosok az elsősöknek, a 6. évfolyamosok a másodikosoknak olvassák fel kedvenc meséjüket)

-          Népmese napja: könyvtári délután

Október:

-    Könyvtári statisztika leadása

-    Kapcsolódás az Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez

-    Könyvjelzőcsere-projektre jelentkezés

-    Kollegáknál levő könyvek ellenőrzése

-    A könyvtári vetélkedő 1. fordulója

-          Anyanyelvi hét rendezvényeibe való bekapcsolódás (alsós és felsős írásbeli versenyek és szóbeli döntők helyszíneként)

 

November:

-          Anyanyelvi hét rendezvényeibe való bekapcsolódás (alsós és felsős írásbeli versenyek és szóbeli döntők helyszíneként)

-          A KJMK internetes versenyei (nevezés)

December:

-          Délutáni napközis foglalkozások szervezése

-          A KJMK internetes versenyére feladatok megoldása

-          Könyvtári délután

-          Periodikumok rendelése

Január:

-          Folyóiratok évfolyamainak rendezése

-          A Magyar Kultúra Napja (jan. 22.)- megemlékezés

-          Készülés a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre

Február:

-          Könyvtári délután a közlekedésről (jó gyakorlat)

-          Könyvtári vetélkedő 2. forduló

-          Délutáni napközis foglalkozások szervezése

-          Gyarapítás (a szépirodalmi állomány fejlesztése)

Március:

-          A kikölcsönzött tankönyvek állapotának felmérése (3-8. évf.)

-          Megemlékezés március 15-ről – rejtvények

-          Könyvtári vetélkedő napköziseknek

-          Gyarapítás a munkaközösségek állományfejlesztési javaslatai alapján (ismeretterjesztő irodalom beszerzése)

Április:

-          Bekapcsolódás az Internet Fiesta rendezvényeibe

-          Virágok ébredése – könyvtári délután (jó gyakorlat)

-          Költészet Napja (ápr. 22.) –Legkedvesebb verseim, ajánló bibliográfia készítése

-          Könyvtári vetélkedő 3. forduló

-          Tankönyvrendelés elkészítésében segítségnyújtás a tankönyvfelelősnek

Május:

-          Anyák Napja – Anyák napi versek ajánlása

-          Könyvtári délután az Európai Unióról (jó gyakorlat)

-          A kölcsönzési állapot felmérése, könyvek visszakérése, értesítések elküldése

-          Délutáni napközis foglakozások szervezése

Június:

-          A Vetélkedők eredményhirdetése

-          Tartós és ingyenes tankönyvek visszavétele

-          Állományrendezés

-          Statisztikák készítése

-          Beszámoló a könyvtár munkájáról

-          A letéti állomány ellenőrzése

 

Lakitelek, 2018. augusztus 29.

 

                                                                                  dr. Olajos Éva

                                                                                  könyvtáros

 

 

 

Művészeti munkaközösség 2018/19. tanév 

tervezet

 

 1. 1.      Citera tanszak

        Kamarazene

 

Vadas László

Csüllög Edina

Léczné Urbán Bernadett- Nyárlőrinc

 1. 2.      Ének

       Ének-szolfézs

Szekeres János Zsoltné

Tőzsérné Ribly Katalin

 1. 3.      Énekkar

Szekeres János Zsoltné

 1. 4.      Grafika tanszak

Szelesné Kása Ilona

Fajka József - Nyárlőrinc

  5. Hegedű tanszak

 

Szabó János Bence

Mága Iván

  6.  Gitár tanszak

 Gyurics György

  7.  Kézműves szakkör

  8.  SzínesKert szakkör

  9.  Vizuális kultúra

Szelesné Kása Ilona

10.  Néptánc szakkör

Sallainé Győri Csilla

11.  Rézfúvós tanszak

Szőke Ferenc

12.  Fafúvós

Kiss Kata Diána

13.  Tánc és dráma

Monzák Péter

14.   Zongora

Polyák Albertné és Csüllög Edina

 

A művészeti munkaközösségünk tevékenységei, tagjai, iskolánkban működő

 • művészeti oktatás
 • a SzínesKert mintaprogram
 • a citerázás hagyománya
 • az Ifjúsági Néptánccsoport
 • Sallainé Győri Csilla tevékenysége
 • Szelesné Kása Ilona tevékenysége, a Népfőiskolán megnyílt, helyi érték kiállításon szerepelnek, mint érték.

Ez a kiállítás nyitánya annak az ünnep sorozatnak, amely során megünnepeljük a 20 éves művészeti oktatásunk.

http://nepfoiskola.lakitelek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3145:2018-08-21-13-32-23&catid=20:hirek&Itemid=40

http://nepfoiskola.lakitelek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3153:2018-08-27-03-55-01&catid=20:hirek&Itemid=40

Terveink között szerepel a félévi zeneiskolai koncertre meghívni a 20 év alatt itt tanító művészeti tanárokat

 

 1. 1.    Citera tanszak

kamarazene

Vadas László

Csüllög Edina

Léczné Urbán Bernadett-Nyárlőrinc

 

A nyári szünetben is folyamatosan próbáltunk a Boróka zenekarral, melynek lakiteleki, tiszakécskei, és kecskeméti tagjai is vannak. Július 20-án Tiszakécskén önálló estet tartottunk. A közel két órás koncerten az elmúlt évek zenés darabjainak betétdalaiból szólaltattunk meg jó néhányat, és természetesen új feldolgozásokat is játszottunk.

Nyári táborunk is volt. Első alkalommal került megrendezésre a Tőserdei Népzenei Tábor Csík János szervezésében a Tőserdei Pálinkaházban. Az egy hetes táborban több lakiteleki növendékünk is részt vett. Az oktatók között iskolánk tanárai közül ott volt Csüllög Edina, és Vadas László. Valamint Sallainé Győri Csilla, Sallai András táncházat tartottak.

Köszönetet szeretnénk mondani, hogy az előző tanévben lehetőségünk nyílt a taneszközeink bővítésére, vásárolhattunk hangszereket, hangszertokokat.

Abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy egyre bővülő tanszakunkon a tavalyi évben óraadóként dolgozó Léczné Urbán Bernadett és Csüllög Edina idén fél állásban dolgozik az iskolában. Reményeink szerint a kolléganők munkába állásával erősíteni tudjuk a citera tanszakot is, és fejleszteni tudjuk a térségben működő citerás műhelyekkel a kapcsolatrendszerünket.

 Az előző években bejáratott programjainkat szeretnénk tovább folytatni. (Tanszaki koncertek, karácsonyi koncertsorozat, Néptáncos-citerás gála, Márc. 15-e, Okt. 23-a) Az első félév kiemelt eseményének számít, hogy lehetőségünk nyílt az eddig nagy sikerrel játszott Élet dolgai című zenés darabot a kecskeméti Katona József Színház kamara színházában előadni. Az előadás várható időpontja december eleje.

Céljaink:

-  Ebben a tanévben egy sikeres pályázatnak köszönhetően fakultációk és szakmai hétvégék keretén belül feldolgozzuk a Gyergyói Medence citerás hagyományainak örökségét.

-  Nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a kamarazenei foglalkozások rendszeresítésére.

-  Kapcsolatokat keresünk más települések citerásaival, ezzel is több fellépési lehetőséget szeretnénk biztosítani növendékeinknek.

-  Hangszerbörzét szervezünk. Így a falu lakosságát vonjuk be a zeneiskola hangszerállományának bővítésére.

-   Táncházakat szervezünk, közösen a néptáncosokkal.

-    Költészetnapi koncertet tartunk.

-    Szeretnénk több közös produkciót a többi hangszeres tanszak növendékeivel.

-    Lehetőségeket keresünk versenyeken való megmérettetésre.

-   Szeretnénk részt venni növendékeinkkel szakmai fórumokon, pl. a 2019 tavaszán tartandó Országos Táncháztalálkozón és Kirakodóvásáron.

-   Saját népzenei versenyt és konferenciát szerveznénk Lakiteleken.

-   Szeretnénk visszaállítani a nyárlőrinci karácsonyi koncertet.

-  Méltóképpen megünnepelni a 20 éves művészetoktatást iskolánkban

Minden kedves Kollégánknak és Növendékünknek boldog, sikerekben gazdag tanévet kívánunk!Csüllög Edina és Vadas László

Nyárlőrincen az év végi toborzás eredményeként a 2018-19-es tanévre 14 főről 20 főre bővül a citera tanszak. Nagy húzóerőt jelent a 9 fővel, 2-3 éve citerázó tanulókból megalakult Pöszméte Citerazenekar. Igyekeztem minél több alkalmat megragadni a hangszer bemutatására, megkedveltetésére a gyerekek körében.

Céljaim a nyárlőrinci tanszakon:

-          Tovább szeretném növelni a növendékek létszámát Nyárlőrincen.

-          Az idei tanévre célomul tűztem ki a Pöszméte Citerazenekar minél szélesebb körben való megismertetését mind a község, mind pedig a környező települések közönségével.

-          Továbbra is keresem a lehetőséget az együttműködésre az iskolai énekcsoporttal, szeretnék minél több iskolai és községi rendezvényre bekapcsolódni (pl. Szüret, Falukarácsony, Iskolai karácsonyi ünnepség, Március 15-ei megemlékezés, nyárlőrinci Falunap stb.).

-          Nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni az új műsorszámok betanítására, a kamarazenei foglalkozások rendszeresítésére. Fontosnak tartom az utánpótlás nevelésének megkezdését az alsóbb éves tanítványokból, és egy minél nagyobb létszámú zenekar létrehozását.

-          Ebben a tanévben is szeretnék részt venni a növendékekkel a lakiteleki zeneiskolai rendezvényeken (pl. Karácsonyi koncert, Citerás-Néptáncos Gála).

-          Kapcsolatokat keresek más települések citerásaival, ezzel is több fellépési lehetőséget szeretnék biztosítani növendékeinknek.

-          Az előző tanévhez hasonlóan egy kirándulás keretén belül szeretnék részt venni a növendékekkel egy neves szakmai fórumon, a 2019 tavaszán tartandó Országos Táncháztalálkozón és Kirakodóvásáron. Célom erre az alkalomra, az előző évhez hasonlóan, minél nagyobb létszámban a szülők és kollégák bevonása is.

 

Minden kedves Kollégának, és Növendéknek boldog, sikerekben gazdag tanévet kívánok!

 Léczné Urbán Bernadett

 

 2. Ének

      ének- szolfézs

Szekeres János Zsoltné

Tőzsérné Ribly Katalin

 

5-6-7. évfolyamon és a 8.b-ben Tőzsérné Ribly Katalin, 8.a és c osztályokban Szekeres János Zsoltné tanítja az éneket. 

SZOLFÉZS ÉVES TERVEZET

A  2018/2019-es tanévben is 6 hangszeres tanszakon folytatódik a zeneoktatás a művészeti iskolában: citera, hegedű, zongora, gitár, fafúvós és rézfúvós tanszakokon.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a fafúvós tanszak a tavalyi évtől új hangszerekkel bővült; klarinétot  és szaxofont is tanulhatnak már a gyerekek a fuvola és furulya mellett.

Tavaly Lakiteleken 103 kisgyerek járt 8 szolfézscsoportba, Nyárlőrincen pedig 2 szolfézscsoport működött. Év elején nehéz volt a csoportok kialakítása, mert még szeptember közepén sem volt  teljes a beiratkozottak névsora. Idén reméljük, hogy könyebben indul az év, már év végén  74 kisgyerek nyilatkozott, hogy szeretné folytatni, 21-en pedig , hogy szeretnék elkezdeni zenei tanulmányaikat. Az idei évben előreláthatólag 6 csoport lesz Lakiteleken , és 2 csoport  marad Nyárlőrincen.

Az év végi beiratkozások alapján 15 fő EK1-2 csoportos tanuló lesz idén. Sok játékkal, hangolt csövekkel, ritmushangszerekkel, zenehallgatással fedezzük fel a hangok világát.          Az év végi zeneiskolai koncerten mutatnánk meg mennyit tanultunk az év folyamán.

Az első évfolyamban, -a most csatlakozó gyerekekkel együtt  28 gyermek-2 csoportban  folytatja a tanulást.  Az év végén szeretném elvinni őket a Leskowsky Hangszergyűjteménybe egy interaktív foglalkozásra.

A 2.,3.,4. évfolyamon egy-egy csoport indul:13-12-10 fővel. A Karácsonyi koncertre készülünk egy kisebb produkcióval.

A legnagyobbak, (5. 6. osztályosok) kamarazenéléssel, zenekari játékkal váltják ki a szolfézs órákat.

A jubileumi évre való tekintettel próbálunk megragadni minden alkalmat a közös zenélésre, zenehallgatásra, koncertlátogatásra. Szeretnénk kialakítani egy kis felületet az iskola folyosóján, amelyen híreinket megoszthatjuk, környékbeli zenei eseményekre a figyelmet felhívhatjuk.

Tőzsérné Ribly Katalin

 

 3. Énekkar

Szekeres János Zsoltné

 

-          szeptember: az éves munka megbeszélése, tervezett fellépések, próbák

-          október: 6. aradi vértanúk napja-iskolai ünnepség

-                       22. 1956-os forradalom-községi ünnepség

-          november: karácsonyi műsor-betanulás

-          december: karácsonyi ünnepségek

-          január: téli dalok

-          február: farsangi dalok

-          március: 15-községi ünnepség

-          április: történelmi verseny-Népfőiskola

-          május: anyák napi ünnepség

-          június: ballagás, évzáró

 4. Grafika tanszak

Fajka József         Nyárlőrinc

 

A Buzás Iskolában ebben a tanévben is szeretnénk két grafika csoportot indítani. Mivel külön terem áll rendelkezésünkre a munkához, ahol más osztály nem dolgozik, ebben az évben szeretnék több nagyméretű alkotást készíteni. A gyerekek nagyon könnyen megnyílnak egy-egy ilyen feladatban. Motiválják egymást, segítenek egymásnak. A munkák méretéből adódó hatás pedig, tovább görgeti az alkotó kedvet, a következő műhöz. Azért is szeretem ezeket a munkákat, mert ezek lehetőséget teremtenek arra, hogy én is bekapcsolódjak a munkába. Az egyéni munkánál sokak számára frusztráló, ha a tanár belerajzol vagy belefest a félig kész munkába, hozzá teszem, én nem szoktam ilyen módon korrigálni, javítani. A nagy méret lehetőséget ad, hogy egy kis helyen a tanár együtt alkosson a gyerekekkel. Egyéni munkánál én, ezt mindig saját munkával teszem. Így tudok együtt dolgozni a gyerekekkel.

A tavalyi évben nagyon sok pályázaton vettünk részt. Országos, megyei vagy kistérségi pályázaton egyaránt. Ezt az idei évben is szeretném folytatni, mert nagyon sok kisgyerek jutott így sikerélményhez. 

Az év végi kiállítást az elmúlt tanévben rendhagyó módon rendeztük. A kiállítóterem maga az iskola volt. Minden szabad felületet a gyerekek munkái díszítettek. Hatásában fölülmúlhatatlan volt, hiszen bárhová néztünk, a gyerekek festményei, rajzai néztek vissza ránk. A hely méretéből adódóan pedig, alig volt munka, amit ne tudtunk volna kitenni. A látogató szülők pozitív visszajelzései, szintén a projekt létjogosultságát igazolták.

Úgy gondolom, ezen a vonalon szeretném megvalósítani, az idei tanévben a grafika tanszak munkáját. Tehetséggondozás, művészetterápia, pályázatok, kiállítás. Ezeket tűztem ki célul erre a tanévre.                                                                                                            Fajka József

 

4. Grafika tanszak

Szelesné Kása Ilona            Lakitelek

 

 

 • Lakiteleken 2 csoportban tervezzük grafika tanszak beindítását.
 • E-napló bevezetése
 • Részt veszünk egy országos és egy területi versenyen Az elmúlt időszakok, tanévek igazolták, hogy szükség van a megmérettetésre. Szívesen készülnek ezerke a versenyekre.
 • Dekorációk készítése az ünnepekre
 • Tableteket grafikán is szeretnénk használni
 • 20 éves művészeti oktatásunkat ünneplő, évvégi kiállítás a Mákvirág Galériában

 

5. Hegedű tanszak

 

Szabó János Bence

Mága Iván

 

 

6. Klasszikus gitár tanszak

Gyurics György

 

 

7. Kézműves szakkör

Szelesné Kása Ilona

 

 • A kézműves szakkört 10 fővel, heti 2 órában tervezzük a munkát.  Népi- és egyéb kézműves technikákat sajátítanak el a diákok. Az Adventi udvar rendezvényünkre minőségi kézműves tárgyakat készítetünk a diákokkal.
 • Továbbra is a kézműves szakkörösök által készített munkadarabokkal ajándékozzuk meg az iskola partnereit.

 8. SzínesKert szakkör- mintaprogram

Szelesné Kása Ilona

 

 • A SzínesKert szakkör a Nemzeti Művelődési Intézet és az Iskolakert Hálózat mintaprojektje
 • A Helyi Értéktár Bizottsága döntése alapján, 2018. március 1. óta helyi értékké minősült.
 • A nyáron pályáztunk és nyertünk. Az Iskolakert Hálózat által meghirdetett alábbi országos pályázaton: Hagyományaink megjelenése és új hagyományok kialakítása az iskolakertben

http://www.iskolakertekert.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok

 • Folytatjuk heti 2 órában, 10 fő részvételével ökológiai kertművelést SzinesKertben. A kertben termesztett növényeket felhasználjuk kézművesség, művészet és élelmezés területén.
 • Tantárgyi kapcsolódásaink vizuális kultúra, hon- és népismeret, természetismeret, biológia, technika és életvitel, fizika, kémia, földrajz, történelem és állampolgári ismeretek, magyar nyelv és irodalom, osztályfőnöki óra. Lehetőség van a SzínesKertben a növények, termények tanulmányozására, akár a fenti órák megtartására.

 

 

2018 július 1-én a „Muzsikál az erdő” program meghívására a Mátrában, zölditalt készítettünk helyi alapanyagokból a program résztvevői részére.

http://www.muzsikalazerdo.hu/2018/files/2018/me2018.pdf

 

 • Az idén is csatlakozunk az Európa szintű Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák V. Országos Hétvégéjéhez. A SzínesKert Műhelygalériában kézműves foglakozáson vehetnek részt az érdeklődők
 • Mulcsnak való gyűjtése az iskola környékén
 • az akkreditált 60 órás SzínesKert vezetői, felnőttképzés beindítása
 • „Kiskertünk” programban EFOP1-5.3.16 megyei megkeresésre, részt veszünk

 

 

9. Vizuális kultúra

Szelesné Kása Ilona

 

A nyáron a tankerület által meghirdetett bentlakásos táborozási lehetőségre 15 fő (5. és 7. osztályos) kisdiák jelentkezett. A „Színes tettek” tábor helyszíne a lakiteleki Népfőiskola volt. A szülők anyagi hozzájárulása, a táborvezetők kreativitása nélkül ez a tábor nem valósulhatott volna meg. A gyerekenek nagy élmény volt. Táborvezető Szelesné Kása Ilona, animátor Balog Erika, önkéntes diák segítő Kása Dorottya volt.

Az e-napló bevezetése

A felsős tantermekben a dekorációk frissítése

Kíváncsian várjuk az új tableteket, milyen sűrűséggel tudjuk használni vk órákon.

A tanári lap-top nagyban segíti a munkát

Azokban a tantermekben, ahol nincs lehetőség kép kivetítésére, továbbra is harcolni kell, azért az egy jó projektorért!?

Nagy hangsúlyt fektetek a formatív értékelésre, az önértékelésre, a gyerekek órai és órákon kívüli ösztönzése érdekében. Az 5. évfolyamban, vizuális kultúra órákon bevezetett pontozásos rendszert kedvelik a gyerekek, örömmel dolgoznak.

 

 

10. Néptánc szakkör

Sallainé Győri Csilla

 

A 90 gyerekkel, 6 csoportban tervezzük a néptánc oktatást

 • Fellépéseink:

    A nyári időszak sem telt tétlenül: népzenei táborban táncház

    2018. augusztusában a Pálinkaháznál megrendezésre került Tiszavilág Fesztiválon

    Őszköszöntő szüreti felvonulás Lakiteleken

    Falukarácsony

    Egész estét betöltő karácsonyi műsorral készülünk a citerásokkal közösen

 

 • Terveink között szerepel, hogy áprilisban elmegyünk az Országos Táncháztalálkozóra.
 • Májusban lesz az évzáró műsorunk

 

11.Rézfúvós tanszak

      Szőke Ferenc

A Zenei Művészetoktatás Lakiteleken néhány gondolat a munkatervhez!

 ##   A megvalósítandó célrendszere és funkciói:

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületen való jártasságok megszerzését és gyakorlását.

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.  Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólításához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenységek tudatosítására.

A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

1. A személyiség fejlesztése a zenei nevelés során:

-           A személyiség formálásába n az örökletes adottságokon túl a környezet kultúrájának, normáinak, elvárásainak is jelentős szerepe van. A zenetanítás során kifejezetten előnyt jelent, hogy a gyermekekkel egyénileg, ill. kis létszámú csoportban foglalkozhatunk. Erős személyes kötődés alakul ki, mely meghatározó lehet a tanuló fejlődésében.

A gyermekek kezdeti motivációja a zenetanulás során gyakran a tanári személyiség kiválasztásán alapszik. Később ezt megerősíti vagy gyengíti a kontaktus alakulása, az elvárásoknak való megfelelés eredményessége.

Minden tanítványunkkal egyénileg foglalkozunk, mivel erre alkalmat teremt sajátos oktatási formánk. A közösségfejlesztés során a társakhoz való kötődést, alkalmazkodást, összetartozás érzését, ill. a közösen elvégzett eredményes munka elégedettségét tapasztalják meg tanítványaink.

-           Az erős kötődés a tanári személyiséghez és a pedagógus viszonya a tanulóhoz erősen befolyásolja a zenetanulás eredményességét. Megnő ezért a pedagógiai vezető és a munkáltató felelőssége a pedagógusok alkalmazásában, munkájának ellenőrzésében. Különösen fontos ezt hangsúlyoznunk azért, mert a pedagóguspályára felkészítő felsőoktatási intézmények közül egyedül a zeneművészetin nincs pedagógiai alkalmassági vizsgálat. A kiváló hangszeres és elméleti tudás – mely oktatási szempontból nélkülözhetetlen – még senkit nem tett automatikusan kiváló tanárrá.

2. Közösségfejlesztés kamarazenei és zenekari foglalkozásokon

A művészeti iskolában a főtárgyi órák többségére egyénileg járnak a tanulók. Fontos kialakítani zenélő közösségeket, ahol az együttes muzsikálás mellett egymást is jobban megismerik.

A közös muzsikálás fejleszti az egymásra figyelést, a toleranciát, az alkalmazkodó készséget, hiszen különböző szinten lévő tanulók csak akkor tudnak közös produkciót létrehozni, ha az ügyesebb segíti a gyengébbet, ugyanakkor a jobban teljesítő növendék húzóerőként is hat a fejlődni vágyó tanulóra.

Kisebb csoportokban is érvényesül ez a hatás, de a különböző zenekarokban, nagyobb kamaracsoportokban még intenzívebben fejlődik a gyermekek közösségi tudata. A művészeti iskolánkban jelenleg egy fúvószenekar működik és egy vonószenekar.

A közös, hetenként ismétlődő próbák alatt a tanulók megismerik egymást, barátságok szövődnek, jobban fejlődik bennük az a tudat, hogy ők ehhez az iskolához, zenekarhoz tartoznak. A koncerteken, ahol zenekar, kamaraegyüttes tagjaként lépnek föl, átélik azt az élményt, hogy valamit közösen hoznak létre, amiben minden egyes szereplőnek része van és csak együtt, közösen tudják megszólaltatni a zeneműveket.

A befelé forduló, gátlásos gyermeknek nagy lehetőség a közösségi, zenekari játék. Hiszen így anélkül lehet a produkció részvevője, hogy a figyelem kizárólagosan rá koncentrálódna. Sok gyerek szeret csak úgy, magának zenélni és szorong, ha egyedül kell kiállnia. Az ilyen növendék a koncerteken, egyéni szerepléseken rendszerint alulteljesít. A közös szereplések, kamara és zenekari fellépések során az egyéni felelősség érzete kevésbé súlyos teher, hiszen többen eveznek ugyanabban a csónakban.

A zenekari próbákon egy, a zene addig ismeretlen területére nyer betekintést az ifjú muzsikus. Megtapasztalja, hogy mindenki fontos /mellérendelt szerep/, de ugyanakkor időnként bizonyos szólamok előtérbe kerülnek a másikkal szemben /alárendelt szerep/. Megtanulja a másikat is hallgatni, kísérni, a váratlan helyzeteket megoldani. A zenekar a művészeti iskolai hangszeroktatás fontos pillére, ahol az évek alatt megszerzett technikai tudást kamatoztatja a növendék.

A főtárgy /hangszer, ének, elmélet/ kiválasztása a tanulók és a szülők részéről sok szubjektív elemet tartalmaz. /Egyéni érdeklődés, kisvárosban az ismerős, ill. szimpatikus tanár szerinti hangszerválasztás, egyéni benyomások, vagy emlékek a szülők részéről, stb./ Ez nem mindig találkozik a megfelelő fizikai és szellemi adottságokkal. Minden hangszer tanulásához más-más adottság szükséges. A tehetséggondozás egyik feladata, hogy lehetőséget teremtsen a tanulók számára a főtárgyi korrekcióra. Terelje abba az irányba a növendékeket, amely a legmegfelelőbbnek tűnik a személyiség fejlődése, a zenetanulás eredményessége szempontjából.  Nem csupán a zenei technikai tudás elsajátítása a célunk, hanem mindazon – a program bevezetőjében leírt – célok elérése, mely által egészségesebb, harmonikusabb felnőtté válhatnak tanítványaink.

Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmegvalósító, érett személyiséggé, mint kiemelkedő talentumokkal. Felelősségünk és feladatunk az átlagos vagy gyengébb képességű tanulókkal való foglalkozás is. A szorongásos, tanulásában akadályozott vagy sérült gyermekek zenei fejlesztése ugyanúgy feladatunk lehet, mint a kiemelkedő tehetségek gondozása. A zene ehhez kiváló eszköz kezünkben.

3. A szülőkkel való kapcsolattartás rendje, formái

-           Hasznos a rendszeres zenés szülői értekezlet. /A gyermek szereplési lehetőségével egybeköthető a szülői értekezlet./. Ennek során lehetőség nyílik a személyes problémák, felmerülő kérdések megbeszélésére, nyomon követhető a gyermek előmenetele, fejlődése, viszonya a zenetanuláshoz, az otthoni gyakorláshoz.

-           Tájékoztatás az iskola fontos zenei, zenepedagógiai eseményeiről, koncertekről, a szülőt, a családot érintő változásokról, a hagyományápolás lehetőségeiről.

-           Hasznos, ha a szülőt megkérjük egy-egy óralátogatásra, előzetes időpont egyeztetése után. Ennek során a szülő személyesen tapasztalhatja meg a főtárgy és a kötelező, ill. választott tárgyak tanóráinak, foglalkozásának menetét. Amennyiben képes gyermekével rendszeresen foglalkozni, az lehetőséget kínál arra, hogy megbeszéljük, hogyan segítse gyermekét az otthoni eredményes gyakorlásban.

4. A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése

Ma nagyon sokszor felvetődik az esélyegyenlőség kérése. Nem indulhatunk mindannyian egyenlő esélyekkel! Az emberi élet kezdete nem egy startvonal mögé rendezett indulásra várakozás. Az egyéni tenni akarást, kibontakozást segítheti elő a beiskolázott gyermek szerető, rendezett családi háttere, s nem utolsó sorban a tanulmányainak irányítását felelősséggel végző pedagógus személyisége.

A zeneiskolai nevelés során nélkülözhetetlen partnerünk a család. Az iskola és a család kapcsolatában a legfontosabb kapocs maga a gyermek. Az ő zenei fejlődése, érdekei határozzák meg az együttműködés formáit és tartalmát. A család, amikor iskolánkat választja, megtisztel bennünket bizalmával. Ennek a bizalomnak tudatában kell a család és a gyermek felé fordulnunk. Ennek a bizalomnak kell megfelelnünk magabiztos szaktudással, korrekt, kulturált és toleráns kapcsolatteremtő magatartással. Óráról-órára bizonyítanunk kell, hogy intézményünk, tanári személyiségünk a számukra a lehető legjobb választás volt. Feladatunk a gyerek családon keresztüli megismerése, képességeinek minél magasabb szintű kibontakoztatása. Mivel napjainkban egyre inkább szűkül a térítésmentes oktatás lehetősége különösen a nem kötelező jellegű iskolákban, mint pl. az alapfokú művészeti iskola, megkülönböztetett figyelemmel kell munkálkodnunk a szociálisan nehéz helyzetben lévő gyermek tanulmányainak segítésében.

A fent leírtak alkalmazásával és működtetésével tovább erősíteni az eddig eltelt 20. év munkáját.

A jubileumhoz kapcsolódóan esetleg meghívni professzionális együtteseket, amelyek Magyarországon is a világszínvonalat képviselik, pl., EWALD RÉZFÚVÓS EGYÜTTES! Igaz ez szerintem csak pénzkérdés, de ha az egész iskola hallgatja őket, akkor van értelme kicsit drágább együttest is hívni.

Lakitelek, 2018. augusztus 27.    Szőke Ferenc Kürtművész, Karmester

Ui:  # A fent leírt szövegrész részlet az általam készített pedagógiai programból.

12. Fafúvós tanszak

Kiss Kata Diána

A zeneművészeti nevelés céljai:

Célunk a zeneszerető és zeneértő gyermekek nevelése. Fontos, hogy szeressenek zenélni, mivel a zene jobbá teszi az embereket. Rengeteg segítséget nyújt a tanulásban és rendkívül hasznos a kognitív képességek fejlesztésében. Mindazonáltal a mai világban fontos megtartanunk azokat az értékeket, amiket nem lehet megvásárolni, hanem a gyermekek a zene által adják ezt családjuknak pl: egy tanszaki hangversenyen vagy egy félévi kis vizsgán. A gyermekek zenei csiszolásán kívül még fontos az is, hogy a zenepedagógusok is ismerjék egymást, így ezzel segítve a másikat bizonyos feladat megoldásokban. Számos példája van a mai magyar zeneoktatásban a helytelen zenei nevelésben, de úgy gondolom ebben az intézményben értékesebbnél értékesebb tanítók és tanárok munkálkodnak együtt a gyermekek szebb jövőjéért.

Összegzésképpen fontos tanulság, hogy az alapfokú művészetoktatás színvonala a benne működő tanárok által élhet tovább színvonalasan itt Kodály országában. Gyarapítanunk kell a klasszikus zenei társadalmat, a zenésztársadalom tudása mindinkább elkopik napjainkban, minthogy gazdagodna. Hatalmas felelősség nyugszik az alapfokon tanító művészek vállán. Nekik kell olyan alapot szolgáltatni a közép- és felsőfokhoz, hogy a magyar zeneművészet-oktatás megtartsa minőségét és ezáltal a nemzetközi hírnevét. A megfelelően működő alapfokú képzés nélkül a közép- és felsőszinten tanítók munkája semmilyen alapra nem támaszkodhat. Tehát minél több zenekedvelő és gondolkozásra képes gyermeket nevelünk ki, annál erősebb zenei kultúrát tudunk produkálni. Nem hagyhatjuk elveszni azt az örökséget, melyek nagyjaink ránk ruháztak.

Éves feladatok, koncertek:

-          Rendhagyó énekórák megszervezése

-          Koncertlátogatás Kecskemétre, vagy más településekre

-          Az iskolán belüli koncertek szervezése, lebonyolítása

-          Vendégművészek invitálása

-          Zenei vetélkedők (akár 20 napon keresztül a művészeti ág 20 éves fennállása alkalmából)

-          „Hangszersimogató” rendezése, ahol a gyerekeknek MINDEN hangszert bemutatunk, köztük ütős hangszereket pl: marimba, vagy népi vonalon a kobozt.

-          A kunszentmártoni afrikai dobkör felkérése egy bemutatóra

-          Rézfúvós kvartett koncert vagy Klarinét kvartett koncertek

-          Fúvószenekari koncertek, legyen minél több, hogy a gyermekeknek legyen kedve csapatban zenélni!

Időszakok, időpontok:

2018 novemberére már tudunk tanszaki hangversenyt hirdetni, mivel eddigre el tudunk készülni egy komplett műsorral a gyerekekkel, ami részemről kb. 30 percet venne igénybe.

Decemberben tervezem a fél éves kis vizsgát a tanszakomon, melynek időpontját előre sajnos egyetemi elfoglaltságok miatt előre nem tudom megjósolni.

2019 január: Újévi koncert nem csak fúvószenekarral, hanem kis kamara csoportokkal is. Ennek céljából klarinét együttest tudunk alkotni, ha van rá igény.

Sajnos tovább nem tudok tervezni, mivel én ebben a fél évben (2018-19 II.) a diplomakoncertemre készülök, ami májusban esedékes. Erre a koncertre ezúton is szeretnék minden kollégámat és növendékemet meghívni.

 

A Lakiteleki Eötvös Iskola munkaterve a 2018-2019. tanévre.pdf