Lakitelek, Kiss János u. 1. (76) 449-077 lakitelekiskola@gmail.com

Információk, aktualitások

A tanév rendje

A 2019/2020-as tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év szeptember 2-án, hétfőn kezdődik, és 2020. június 15-ig, hétfőig tart.

A diákoknak összesen száznyolcvan napig kell iskolába járniuk.

Az első félév 2020. január 24-ig tart majd, az iskolák január 31-ig értesítik a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

 

Tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig november 4. (hétfő).

A téli szünet előtt utoljára 2019. december 20-án (pénteken) kell iskolába menni, az első tanítási nap pedig 2020. január 6-a (hétfő) lesz.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első iskolai nap pedig 2020. április 15. (szerda).

 

Témahetek

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét: 2020. március 2-6.

Digitális témahét: 2020. március 23-27.

Fenntarthatósági témahét: 2020. április 20-24.

 

Mérések

Országos kompetenciamérés: 2020. május 27.

Idegen nyelvi mérés a hatodik és a nyolcadik évfolyamon: 2020. május 20.

A diákok fizikai állapotának és edzettségének felmérése: 2020. január 8. és április 24. között.

 

Középiskolai felvételi

A középfokú iskoláknak 2019. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.

November 15-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2019. december 6-ig jelentkezhetnek a diákok.

A központi írásbeli felvételit 2020. január 18-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 23-án. A diákok február 6-ig megtudják az eredményüket.

A középfokú iskolákba 2020. február 19-ig lehet jelentkezni.

A szóbeli meghallgatásokat február 24. és március 13. között szervezik meg az érintett középiskolák. A diákok április 30-ig megtudják, hová kerültek be.

 


 

A 2018/19. tanév rendje

A tanév 2018. szeptember 3-án, hétfőn kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2019. június 14-én, pénteken lesz. A tanítási napok száma 181.

A tanítási év első fele 2019. január 25-ig tart, az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a diákokat és a szülőket az első félévben elért eredményekről.

 

Tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

Figyelem! A szünetek kiosztása egyes iskolákban a fentiektől eltérő lehet.


Aközépiskolai felvételi

A középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgáit az érintett gimnáziumokban és szakgimnáziumokban 2019. január 19-én 10 órától, míg a pótló vizsgákat 2019. január 24-én 14.00-kor tartják majd.

 

Felmérések

Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie a köznevelés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálatára.

 

Országos kompetenciaméréseket 2019. május 29-én tartják.

 

Idegen nyelvimérés napja 2019. május 22.

 

A diákok fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezni

 

Iskolai témahetek

A következő tanévben is lesznek témahetek:

  • a „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között,
  • a fenntarthatósági témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között,
  • a digitális témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között lesz.





Az iskola épületeinek nyitvatartási rendje


-  Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.15 órától délután 16.30 óráig tartanak nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.

-  Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartás idején belül reggel 7.30 óra és délután 16 óra között az iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.


-  Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8.00 óra és 13.40 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 15 perc. Az alsó tagozaton, különösen 1-2. osztályban a tanítási órák hossza a munkaközösség döntése alapján rövidebb is lehet 45 percnél, de a délelőtti tanítási idő nem lehet rövidebb, mint négy 45 perces óra és a közöttük lévő szünetek együttes tartama.


- A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16.30 óráig tart.


- Az iskolában reggel 7.15 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.


- Az iskolában egyidejűleg 8 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületekre, épületrészekre terjed ki:

  • Széchenyi krt. 72 – 2 fő
  • Alsós épület 2 fő
  • Felsős épület 4 fő


- A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.


- Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat 14 órától 16.30 óráig, vagyis a délutáni nyitvatartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet.


-  Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8 óra és 16 óra között.


-  Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az Kecskeméti Tankerületi Központ határozza meg, és azt az iskola mindenki számára elérhető helyre kifüggeszti. A nyári szünetben az irodai ügyeletet kéthetente kell megszervezni mindkét tagintézményben.


-  Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak.


A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató


A Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és AMI felvételi körzethatárai:
Lakiteleki Tagintézmény: Lakitelek és Tiszaug teljes közigazgatási területe
Nyárlőrinci Tagintézmény: Nyárlőrinc teljes közigazgatási területe

A beiratkozásra meghatározott idő
Minden esztendőben központilag meghatározott időben, országosan ugyanazon a napon történik.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Eötvös Iskola Lakiteleki Tagintézménye:
osztályok száma: 22
csoportok száma: 174
Nyárlőrinci Tagintézménye:
osztályok száma: 10
csoportok száma: 47


A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK NÉVSORA, MUNKAKÖRE

Név Munkakör
 ÁDÁM IBOLYA  ISKOLATITKÁR
 CSORDÁSNÉ CINA ANGELIKA RITA  PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
 FARAGÓ JÁNOSNÉ  PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
 MOLNÁR GÁBOR  RENDSZERGAZDA
 NÉMET ANNA  ISKOLATITKÁR
 RÓZSÁNÉ BŐSZÉN ILONA  PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

 


A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK SZÁMA ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZAKKÉPZETTSÉG FELADATKÖR
ÉRETTSÉGI FELSŐFOKÚ ISKOLATITKÁRI KÉPESÍTÉS ISKOLATITKÁR
FŐISKOLA OKLEVELES ÜZEMGAZDÁSZ ISKOLATITKÁR
FŐISKOLA MŰSZAKI MENEDZSER RENDSZERGAZDA
ÉRETTSÉGI PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
ÉRETTSÉGI PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
ÉRETTSÉGI PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

 


A tanév rendje, iskolaszünetek 2017/18


Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint az alábbi időszakokban lesz közoktatási szünet Magyarországon a 2017/18-as tanévben:


Tanítási szünetek

 

  • Az őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
  • (A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
  • A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).


Felvételik és vizsgák


A középiskolai felvételi időszak 2017. október 20-án kezdődik a diákok és szülők számára, mikor a középiskolák meghirdetik honlapjaikon a képzési kínálatukat. Az Oktatási Hivatal november 15-én teszi közzé a felvételi vizsgát hirdető iskolákat. Az felvételi vizsgára december 8-ig lehet jelentkezni.

A felvételi vizsgákra  6 és 8 osztályos gimnáziumokba, valamint a középiskolák 9. évfolyatmára 2018. január 20-án kerül sor, csakúgy, mint az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők számára. Akadályozatás esetén a pótló vizsgát január 25-én tehetik le a tanulók.


A középiskolák a szóbeli felvételi elbeszélgetéseket 2018. február 22. és március 13. között tarthatják. A felvételi eredményéről április 27-én tájékoztatják a középiskolák a jelentkezőket.


Felmérések


Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie a köznevelés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálatára. A kompetenciaméréseket 2017. május 23-án tartják.


Idegen nyelvi mérés napja 2018. május 16.
 
A tanév rendje, iskolaszünetek 2017/18


A térítési díj és a tandíj