Akadálymentesítési lehetõségek

Akadálymentesítési lehetõségek

Szöveg nagyítása
Szöveg kicsinyítése
Fekete-Fehér mód
Magas kontraszt
Negatív kontraszt
Világos háttér
Olvasható betűtípus
Helyreállítás
Lakitelek, Kiss János u. 1. (76) 449-077 lakitelekiskola@gmail.com

2023 március

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny vármegyei fordulóját a 7-8. évfolyamosok számára e tanévben iskolánkban rendezték meg. Intézményünket Borbély-Kalócz Tamara (7.b), Tóth Dorina (7.b) és Parádi Viktória (8.b) képviselték, felkészítőjük Dr. Olajos Éva volt. A feladatokat, melyek a 150 éves Budapesthez kapcsolódtak, online kellett megoldani. A versenyzők közül Parádi Viktóriaa vármegyében a legjobb eredményt érte el országosan pedig a 23-26. helyezen végzett, és a többiek is szépen helyt álltak. Gratulálunk a versenyzőknek és felkésztő tanáruknak!

 

Február 28-án rendeztük meg az Okoska Matematika Versenyt a lakiteleki és nyárlőrinci alsó tagozatosok részvételével. Eredmények:

 

2. osztály:

I. helyezett: Trencsényi Boldizsár 2.a

II. helyezett: Bontovics Róbert 2.c

III. helyezett: Kardos Zselyke 2.b

 

3. osztály:

I. helyezett: Pacsika Lili 3.a

II. helyezett: Major Dominik 3.a

III. helyezett: Bíró Bella 3.a

 

4. osztály:

I. helyezett: Petőfi Hunor 4.b

II. helyezett: Polovics Péter 4.a

III. helyezett: Paulin Bertalan 4.a

 

Gratulálunk diákjainknak és a tanító néniknek!

 

Felsős tanulói közül többen is megmérettették magukat a Zrínyi Ilona Matematika versenyen. Az iskolai fordulón a negyedikesek közül Petőfi Hunor Soma, az ötödikesek közül Farkas Kitti és Felföldi Ákos, a hatodikosok közül Hencz Lajos, a hetedikesek közül pedig Magyari Roland, Riczu Regő, Szécsényi Doroti és Major Máté vettek részt. A verseny megyei fordulójára Kecskeméten került sor, melyen négy diákunk Petőfi Hunor Soma, Felföldi Ákos, Hencz Lajos és Major Máté szerepelhetett. Közülük Felföldi Ákos és Major Máté 70 % feletti teljesítménnyel a 45. és 48. helyen végeztek. Gratulálunk nekik és pedagógusaiknak!

 

Február 23-án intézményi tanfelügyelet volt a Lakiteleki Eötvös Iskolában. Erre ötévenként kerül sor. A tanfelügyelők az intézményi dokumentumokat tekintették át, interjúkat készítettek a szülők, a pedagógusok képviselőivel és az igazgatóval is. A látogatás tapasztalatai iskolánkra nézve igen kedvezőek voltak, a hosszabb összegzés az Oktatási Hivatal felületén és honlapunkon is elérhető.

 

Alsósaink idén is tavaszváró vigassággal űzték a telet, s égették el a télbanyát. Bizony, csak hamu maradt belőle!

 

A Lakiteleki Önkéntes Tűzoltóegyesület pályázati pénzből vásárolt új quadjátMadari Andor elnök úr mutatta be a gyerekeknek az iskolában. Bizony sokan szívesen rápattantak volna…

 

Március 10-én Kökény Gyula volt iskolánk vendége. Az OTP Bank vezető munkatársa a PÉNZ 7 országos rendezvénysorozat keretében esztendők óta előadásokkal, vetítésekkel, játékos foglalkozásokkal segíti hetedikeseink és nyolcadikosaink pénzügyi tudatosságra nevelését. Idén a készpénzhelyettesítő eszközöket vette górcső alá a diákokkal.

 

A járványhelyzet után ismét lehetőségünk volt arra, hogy elsőseink „Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján” iskolába hívják a nagycsoportos óvodásokat. Öröm volt látni Kiss Ilona, Kakó Andrea és Tóthné Varga Andrea, valamint Dr. Varga Sándorné diákjait, akik citerával kísért énekszóval, kedves műsorral verbuválták a jövendő elsősöket. Az ovisok felkötötték szalagjaikat a Gergely-ágra, ezt magukkal hozzák a tanévnyitóra is. Köszönjük szépen a megvendégelést, a szíves fogadtatást az óvónéniknek!

 

A Templom parkban az 1848-as forradalom 175. évfordulóján 6.a osztályosaink adtak ünnepi műsort, akiket Olajosné Kádár Ilona készített fel a szereplésre. Énekkarosainkat Szekeres Jánosné vezényelte. Köszönjük a szép műsort! Az ünnepségen tettek fogadalmat a Muraközy János Honvéd Hagyományőrző Egyesület kis vitézei is. A községi kitüntető díjak átadásakor nagy öröm volt számunkra, hogy SzínesKert szakköröseink Szelesné Kása Ilona diákjai ifjúsági díjban részesültek, Tábori Kálmánné, Ica néni Lakitelek közoktatásáért díjat kapott, Vargáné Darabos Márta pedig Lakitelekért emlékéremben részesült. Szeretettel gratulálunk a kitüntetetteknek, jó egészséget, sok örömöt kívánunk további munkájukhoz!

 

Március 20-án kezdődik az a tavaszi méréssorozat, amely hazai és nemzetközi tesztekkel gyűjt információt 4-5-6-7-8. osztályos diákjaink szövegértéséről, matematikai, természettudományos és idegennyelvi tudásáról. Iskolánkban 21 mérési nap lesz, ez nem kis feladat elé állít bennünket. A méréseket számítógépes rendszer bonyolítja le, kíváncsian várjuk az eredményeket.

 

Köszönet a mai napért mindenkinek, aki segített az iskolakertet újra indítani! - Kezdi beszámolóját Vargáné Darabos Márta tanító néni. Hihetetlenül jó napunk volt! A gyerekek nagyon élvezték. Mintegy 40 elsős és másodikos gereblyézett, gazolt, vetett, locsolt, duggatott. „Tibi papa" (Berze Tibor) irányításával és hathatós segítségével. Földbe került a vörös-, lila- és fokhagyma, hónapos retek, borsó, répa, petrezselyem. Később lesz bab, kukorica, krumpli, és reméljükkapor, menta, szamóca, tök is. Beindítottuk a palántanevelőt.Fűszernövények, paradicsom, paprika, uborka került bele Dányiné Varga Judit segítségével. A jelzőkarók fűrészelésével, biztató szavaival szintén sokat segített Fekete József is. Faragóné Katika beszerezte a munkások eledelét, kenyeret, szalonnát és hagymát. Kakó Andi néni a parcellák kialakítását és a munkaszervezést végezte. A locsolást kell majd jobban megoldani.Aztán ha kell, gazolunk. Három hét múlva folytatjuk a kerti munkát a melegigényes növényekkel és palántákkal. Minden kisgyerek nagyon lelkes volt. Büszkén mutatták a „mi kertünket" az értük érkező szülőknek. Reméljük, nem lesz a fáradozásunk eredménytelen! Öröm volt látni a munkától és a szabadban töltött időtől piros kis arcokat.

 

Fiatal tehetségek szemléletformálása

 

A Magyar Turisztikai és Területfejlesztési Egyesület a Nemzeti Tehetség Program keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával Lakiteleken valósítja meg a NTP-SPEC-22-0001 azonosítójú, „Fiatal tehetségek szemléletformálása” című pályázati projektjét.

 

A program keretében több területről vontunk be tehetséges és tehetségígéretes lakiteleki és környékbeli fiatalokat. Közöttük vannak a sport, az anyanyelvi készségek, a művészetek terén, valamint a természettudományok terén is kiemelkedően tehetséges fiatalok. A bevont csoporttagok erős oldalának fejlesztése érdekében három speciális jellegű tehetséggondozó programsorozatot szervezünk számukra. Ezek a következők:

 

  1. Olyan tanórán kívüli, élmény- és felfedezésközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amely az anyanyelv művelésében kiemelkedő tehetségek készségeinek célzott támogatására irányul olyan területeken, mint a szép kiejtés, szavalás, helyesírás, különböző műfajokban történő írás, versírás, publikálás. A foglalkozássorozat keretében az anyanyelvhez kötődő különféle kulturális programelemek is megvalósulnak. A programelem hozzájárul az nyelvi ismeretek bővítéséhez, anyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi és néprajzi ismeretek elmélyítéséhez.
  2. Innovatív szemléletű, társadalmi szemléletformáló hatással is bíró tehetséggondozó program melynek célja a társadalmi felelősségvállalás szükségességének kidomborítása.
  3. A sporttehetségek kibontakozását segítő, integratív szemléletű, a fizikai és érzelmi tényezők, az alapkompetenciák fejlesztését, továbbá a támogató környezet megteremtését segítő foglalkozássorozat. Ennek keretében a bevont fiatalok társas készségei, kommunikációs képessége, kognitív készsége, önértékelése és önbizalma fejlődik. Elsajátíthatják a feszültség-, a szorongás-, és stresszkezelés alapjait. A programelem keretében szülőknek szóló ismeretátadó műhelyt is szervezünk, melynek során a fiatalok számot adhatnak a foglalkozásokon elsajátított tudásanyagról, bemutathatják a pályázat nyújtotta fejlesztés eredményeit.

 

A projekttel Lakitelek és környéke anyanyelvi, sport és más területeken tehetséges fiataljainak társadalmi felelősségvállalását támogatjuk szemléletformáló és figyelemfelkeltő tevékenységükkel, melynek során praktikus ismereteket adunk át, jó gyakorlatokat osztunk meg és lehetőséget teremtünk a tapasztalatszerzésre. A választott tehetségterületekhez tartozó programok között átjárhatóságot biztosítunk. Ezzel fel kívánjuk kelteni a fiatalok érdeklődését olyan tehetségterületek iránt is, melyekben gyengébbnek érzik magukat, mégis érdekesnek találják azokat, de kellő bátorítás híján eddig nem foglalkoztak velük. Már magánál a kiválasztásnál is ügyletünk arra, hogy olyanok is bekerüljenek a célcsoportba, akik nem csak egy területen tehetségesek. Ennek jelentősége abban van, hogy az egyes főtevékenységhez tartozó programsorozat ne csak az adott terület tehetségeinek szóljon, illetve ne csak ők vegyenek részt rajta, hanem olyanok is, akiknek ez nem az erősségük, de érdeklődők, és így szélesedjen a látókörük, gondolkodásmódjuk pedig komplexebbé váljon.

 

A kognitív ismeretek átadása mellett az érzelmi intelligenciájukat is fejlesztjük. Különösen az innovatív szemléletű, társadalmi szemléletformálást célzó fő programelemünk keretében fog ez megvalósulni, ahol természettudományos, társadalomtudományos és művészeti elemeket is tartalmazó tudásanyag átadásához kapcsolódóan alakítjuk ki az innovatív szemléletmódot a részvevőkben, és a társadalmi felelősségvállalás szükségességének tudatát is meg fogjuk bennük erősíteni.

 

A projekt keretében a fiatalok részt vesznek kisfilmek forgatásában, poszterek készítésében és három szakmai jellegű egynapos tanulmányi úton.

 

Köszönjük a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a nagylelkű támogatást.

 

Boros József Zoltánné Edit

szakmai vezető

 


16