Akadálymentesítési lehetõségek

Akadálymentesítési lehetõségek

Szöveg nagyítása
Szöveg kicsinyítése
Fekete-Fehér mód
Magas kontraszt
Negatív kontraszt
Világos háttér
Olvasható betűtípus
Helyreállítás
Lakitelek, Kiss János u. 1. (76) 449-077 lakitelekiskola@gmail.com

2024 február - március

Kedves Olvasóink!

 

Ebben az esztendőben is nagy örömmel vártuk a tehetséggondozó pályázatot, melynek tematikája nagy gondot fordít a színháztörténetre, a beszédművelésre, a színpadi mozgásokra. A színháztörténet megismerésében segítségünkre volt Lakatosné Ircsik Terézia, aki Lakiteleken lakik, de Budapesten szakreferensként dolgozik az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben. Nála illetékesebbtől nem is hallhattunk volna előadást a színházak történetéről! Nagyon élveztük a vetítéssel gazdagított foglalkozást. Megnéztünk egy részletet a Liliomfiból, hogy megismerjük a vándorszínészek életét. Petőfi verssel - A tintásüveg - idéztük fel Megyeri Károly színész alakját. Játékos totóval ellenőriztük frissen szerzett tudásunkat. Színezőkkel kipróbáltuk a jelmeztervezést is.

 

Megint okosabbak lettünk. Köszönjük szépen! Tervezzük, hogy ellátogatunk Bajor Gizi villájábais. Teri néni szívesen elkísér oda bennünket – számolt be az élményekről Vargáné Darabos Márta tanító néni.

 

A Lakiteleki Komplex Tehetségműhely munkájáról a Tehetség Egyengetők Tudományos Társasága ügyvezetője, Dr. Kopasz Rudolf így írt:

 

A Tehetség Egyengetők Tudományos Társasága a Nemzeti Tehetség Programkeretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával Lakitelekenvalósítja meg a NTP-TEHETSEG-23-0003 azonosító számú, „Lakiteleki KomplexTehetségműhely” című pályázati projektjét.A programba tehetséges éstehetségígéretes lakiteleki és környékbeli gyermekeket vontunk be. A diákok erős oldalának fejlesztése érdekében természettudományos komplextehetséggondozó programsorozatot, innovatív szemléletű, társadalmiszemléletformáló hatással is bíró, a társadalmi felelősségvállalás szükségességénekkidomborítását célzó, valamint színművészeti jellegű tehetséggondozóprogramsorozatot valósítunk meg.A gyermekek szabadidejükben átgondoltan kialakított tematikájúfoglalkozássorozatokon vesznek részt. A választott tehetségterületekhez tartozóprogramok között szabad átjárhatóságot biztosítunk számukra, hogy felkeltsük érdeklődésüketeddig ismeretlenterületek iránt is. Ügyeltünk arra, hogy olyanok is bekerüljenek a csoportba, akik nem csak egy területen tehetségesek. Ezáltal szélesedik a látókörük, gondolkodásmódjuk pedig komplexebbéválik.A projekt keretében a gyermekek részt vesznek kisfilm forgatásában, poszterekkészítésében és három szakmai tanulmányi úton is, melyeken afoglalkozássorozatokon elsajátított ismeretanyagot a gyakorlatban megszerzetttapasztalatokkal tudják bővíteni.

 

A program keretében támogatjuka gyermekek társadalmi felelősségvállalását, jól használható ismereteket adunk át, jó gyakorlatokat osztunk meg éslehetőséget teremtünk a tapasztalatszerzésre. Kulturális értékek közvetítésével atanulók nemzeti identitását is erősítjük.Célunk, hogy értékes és felelősfiatalok váljanak belőlük.

 

Köszönjük a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a nagylelkű támogatást.

 

Második évfolyamunk két osztálya február 20-án a Hungarikum Ligetben vett részt Józsa Kata, Monzák Péter, Tolnai Ottó ésZum Erikadramatikus játszóházi foglalkozásán. A gyermekek A kiskondás című mesét dolgozták fel a drámapedagógusok irányításával.

 

Február 23-án a Hungarikum Ligetben Parasport napot rendeztek, amelyen hetedik évfolyamos diákjaink, és egy hatodikos osztályunk tagjai is részt vettek testnevelőik és osztályfőnökeik társaságában. A gyermekek parasportolókkal találkozhattak, sportági bemutatókat láthattak, Tisza Zoltán gyógytestnevelő vezetésével pedig maguk is kipróbálhatták - számukra korábban nem tapasztalható módon - a bemutatott sporteszközöket. Köszönjük a szervezőknek, hogy részesei lehettünk ennek a rendezvénynek.

 

2024 március 9-én szombaton került megrendezésre a Hungarikum Ligetben az UNIVER PETANQUE KUPA. Három kategóriában (ifjúsági, felnőtt, vegyes) 25 csapat mérette meg magát a Vaspatkó Lovardában.

 

Tanári csapatunk tagjai, Balog Erika, Paulin-Kovács Hajnalka, Rusvai Melindaa felnőttek mezőnyében 16 csapatból a 8. helyen végeztek.

 

Diákjaink is kiválóan szerepeltek: a Wildcats csapat, Széber Amira 7.b, és testvére, Széber Belián 1. helyezést értek el. Második helyen végzett a Szemfényvesztők csapata, Farkas Kitti 6.a, Kakó Villő 6.a, Paulin Viola 6.a. A Soha nem volt csapat, Molnár Lia külsős, Paulin Bertalan 5.a, Riczu Regő 8.a a 4. helyen végeztek, míg a Verhetetlenek csapatának tagjai, Horváth Maja 6.a , Radvánszki Ákos 6.a az 5. helyezést érték el. Gratulálunk mindannyiuknak a remek szerepléshez!

 

Február 26-án a Szivárvány Óvoda szakmai napján a MATANDA oktatási segédeszköz kitalálója, Csordásné Anda Éva tanítónő volt az óvodapedagógusok és az alsós tanítók vendége. A nagysikerű előadást színesítette kollégánk, Hanó Zsóka bemutatója, aki a gyermekekkel esztendők óta használja ezt a kiváló matematikai fejlesztő eszközt.

 

Március 7-én a PÉNZ7rendezvénysorozatán üdvözölhettük ismét iskolánkban Kökény Gyulát, az OTP munkatársát. Egykori diákunk évek óta tart előadásokat a témahét keretében a pénzügyi tudatosságról. Ebben az esztendőben a hitelek fajtái, a hitelfelvétel színe és fonákja volt a központi téma. A kitűnő, interaktív foglalkozásokon hetedikes és nyolcadikos diákjaink vettek részt.

 

Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján” idén is iskolába hívogatták a nagycsoportos óvodásokat elsőseink. A zenetanáraink és növendékei muzsikájával színesített forgatag nagy tetszést aratott a kicsinyek körében. A lakiteleki és a tiszaugi óvodákból mintegy hetven gyermeket várunk három első osztályunkba.

 

A március 15-i községi ünnepségen iskolánk 7.b osztályosai, énekkarosai és zeneiskolánk citerásai adtak műsort Kozmáné Vincze Éva, Szekeres János Zsoltné , Vargáné Darabos Márta, Sári Györgyi felkészítésével. Rendhagyó módon a reformkor és a forradalom nőalakjainak megidézésével mutatták be az eseményeket. Köszönjük a gyermekek és felkészítő tanáraik munkáját!

 

A Muraközy János Honvéd Hagyományőrző Egyesület két új tagja Heinrich Gábor parancsnok úr és az ünneplő közönség előtt tett fogadalmat és csatlakozott az Egyesülethez.

 

Szeretettel gratulálunk kollégáinknak, akik nemzeti ünnepünkön vehették át községi kitüntető díjukat. Nagyné Nádudvari Ilonát, Olajosné Kádár Ilonát és Váradi Erikát Lakitelek Önkormányzata a Lakitelek Pedagógiai Díja kitüntetésben részesítette. Nagyné Nádudvari Ilona tanárnő ugyanezen a napon a Belügyminisztériumban a Miniszter Elismerő Oklevelét is átvehette. További munkájukhoz sok örömöt, jó egészséget kívánunk!

 

Az iskolai beiratkozás a 2024-2025. tanévre április 18-19-én lesz. Kérjük jövendő elsőseink szüleit, tájékozódjanak az óvodákban és iskolánk honlapján, az eotvosiskola.hu internetes oldalon az ezzel kapcsolatos teendőkről!

 

 


10