Akadálymentesítési lehetõségek

Akadálymentesítési lehetõségek

Szöveg nagyítása
Szöveg kicsinyítése
Fekete-Fehér mód
Magas kontraszt
Negatív kontraszt
Világos háttér
Olvasható betűtípus
Helyreállítás
Lakitelek, Kiss János u. 1. (76) 449-077 lakitelekiskola@gmail.com

A tanév rendje

 

A 2022/2023. TANÉV RENDJE


A tanév rendjét módosító rendelet alapján az őszi szünet nem adható ki a 2022/2023-as tanévben.

 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap a Lakiteleki Eötvös Iskolában 2022. december 20. (kedd – a december 10-én, szombaton megrendezett Adventi udvar miatt), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).

 

Az első félév 2023. január 20-án, pénteken ér véget.

 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 4. (kedd). A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

 

Beiratkozások a 2022/2023-as tanév során a 2023/2024-es tanévre

 

Az általános iskolai beiratkozás 2023. április 20-21. között lesz.

 

A középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgák jelentkezési határideje 2022. december 2. (péntek).

 

A 6. és 8. osztályosoknak középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgák 2023. január 21-án (szombat),

 

A 6. és 8. osztályosok szóbeli meghallgatása a középiskolákban 2023. február 27. és március 14. között lesz.

 

Tanulói adatlap módosítása a középiskolai felvételi során

 

A középfokú felvételi eljárásban 2023. március 21-23. között lesz lehetőség a módosított jelentkezések megküldésére.

 

A felvételről való értesítés 2023. április 28-ig történik meg.

 

Az utolsó tanítási nap 2023. június 16., péntek.

 

Őszi nevelési értekezlet: november 24. csütörtök. Téma: az okostanterem felhasználási lehetőségei az általános iskolai nevelés-oktatásban.

Eötvös-napok: 2023. június 14-15-16.

 

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:

                Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.

                A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor:a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon;

b) a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a bemeneti célnyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint kimeneti célnyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;

c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;

d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

                (2) Az a)–c) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen vesz részt, a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint. A d) pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon vesznek részt.

                (3) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a bemeneti mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a kimeneti mérések esetében 2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére.

 

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján, a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. október 17-éig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (11) A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

 

A 2022-2023-es tanévre tervezett témahetek, modulok és projektek:

Témahetek:

1.            Helyi szervezésű:  Anyanyelvi hetek: 5-8. o. (október-november)

2.            Országos szervezésűek: 2022-2023.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai:

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,    

b) Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,

c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,

d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

Modulok:

Kenu modul – 8. évfolyam (utolsó tanítási nap) (8.o. osztályfőnökök)

A TÁMOP 3.1.4 pályázat kapcsán sokféle project, témahét és modul került kidolgozásra. Közülük válogatva tartunk meg néhányat.

 

Fogadóórák, szülői értekezletek

•             Fogadóóra minden hónap első keddjén 17-18 óráig.

•             Szülői értekezlet             I. félévben: szeptember 30 -ig  felelős: osztályfőnökök

             II. félévben: február 28-ig

             továbbá: szükség szerint

•             Pályaválasztási szülői értekezlet 2022. október 27.          felelős: Olajosné Kádár Ilona

 

Feladatok ütemezése

 

A nyári szünetben Erzsébet-táborokat tartottunk, folyamatos napközis ügyeletet is biztosítottunk az önkormányzat támogatásával az arra rászoruló gyerekeknek.

 

Augusztus

Augusztus  22. Alakuló értekezlet

Munkaközösségi értekezlet, munkaterv megbeszélése és elkészítése

Augusztus 28. Tanévnyitó ünnepség

Augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet

1.osztályosok családlátogatása

 

Szeptember

Szeptember 1.  Napközis csoportok kialakítása, szülői értekezlet az első osztályokban

Elkezdődnek a DIFER mérések az 1. osztályokban a Szegedi Longitudinális program keretében

Családlátogatások az újonnan érkezett tanulóknál

Évfolyamonként szülői értekezletek

Magyar Népmese Napja

Bérletigény felmérése a Ciróka Bábszínházba és a Katona József Színházba

SZMK szülői értekezlete

Szeptember 26-tól Országos Bemeneti Mérések

Szeptember 30. Magyar Diáksport Napja

 

Október

Levelező versenyekre a jelentkezések elküldése

Október 6. Aradi vértanúk napja, sportnap

Október 23. Nemzeti ünnepünk (Községi ünnep okt. 22-én 17 órakor)

Jövőd a tét-iskolabörze-Kecskemétre visszük a 8. osztályokat a pályaválasztási kiállításra

Október 27. pályaválasztási szülői értekezlet

Megemlékezés az Idősek napjáról

 

November

Anyanyelvi hét

Nyílt napok

Osztályok szülői értekezletei

SZMK rendezvénye

Óvó nénik látogatása az 1. osztályosoknál

November 30-ig Országos Bemeneti Mérések

 

December

Központi felvételikre történő jelentkezés

Mikulás ünnepség osztálykeretekben alsóban, felsőben Mikulás buli

Karácsonyi ünnepség osztályonként és alsós közös

Nyugdíjasoknak karácsonyi műsor

Községi adventi gyertyagyújtás

Adventi udvar

Zeneiskolai karácsonyi koncert

Néptánc és citera karácsonyi műsor

Pedagógus karácsony

 

Január

Január 9-től NETFIT felsős tanulók

Tisztaság fél egészség” című témahét az első osztályokban

Félévi felmérések

Január 20. félév vége

Január 21-ig Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben

Január 27-ig félévi értesítők kiosztása

Osztályonként szülői értekezletek

 

Február

Farsang közös és osztálykeretben alsó tagozaton

Farsangi buli felső tagozaton

Szövegértő verseny „Ért Elek” (2.-4. évfolyam

Pályaválasztási tájékoztató és azt segítő mérések igény szerint

Február 22-ig az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak

 

Március

Gergely-járás az óvodában

Matematika verseny (2.-4.évfolyam)

Nyílt tanítási napok

Március 6-10 ,,Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

Március 6-tól Országos kimeneti mérések

Március 15. Nemzeti ünnepünk-szereplés a községi ünnepen

Március 27-31 között Digitális témahét

 

Április

Népdaléneklő verseny alsó tagozaton

Április 24-28-ig Fenntarthatósági témahét

 

Május

Osztályonként anyák napi műsorok alsó tagozaton

Év végi helyi és országos mérések és vizsgák

Rajzverseny alsó tagozaton

Megbeszélés a leendő elsősökről az óvó nénik és a tanító nénik között

Tanító nénik látogatása az óvodában-Az 1. osztályok kialakítása-Óvodai szülői értekezlet

 

Június

Kenu-modul

Óvodások látogatása az első osztályokban

Eötvös-napok

Osztálykirándulások

Családi napok

Évzáró zeneiskolai koncert

Néptánc és citera évzáró gála

Bankett

Ballagás

Tanévzáró

Záró értekezletek