Akadálymentesítési lehetõségek

Akadálymentesítési lehetõségek

Szöveg nagyítása
Szöveg kicsinyítése
Fekete-Fehér mód
Magas kontraszt
Negatív kontraszt
Világos háttér
Olvasható betűtípus
Helyreállítás
Lakitelek, Kiss János u. 1. (76) 449-077 lakitelekiskola@gmail.com

Beköszöntő

Kedves Látogatók!

 

            Tavasszal szívet-lelket melengető rendezvénysorozattal emlékeztünk alakiteleki művészetoktatás húszesztendős múltjára, ősszel pedig a Tablókönyv megjelenése adott alkalmat az örömre diákoknak, szülőknek és pedagógusoknak egyaránt. A Csinger Andrea és Belicza András szerkesztésében megjelent kiváló kötet az első fellelhető tablóktól napjainkig osztja meg a képeket az egykori és mai végzős diákokról az ámuló olvasóval. Nyugodtan kijelenthetjük, letehetetlen olvasmány. Mindannyian megtaláljuk benne tanítványainkat, kollégáinkat, rokonainkat, barátainkat, ismerőseinket. Amikor lapozgatjuk, érezzük, hogy összetartozunk, hogy közünk van egymáshoz.

 

Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaug gyermekeinek nevelésére, oktatására 2007-ben közös pedagógiai programmal, munkatervvel, házirenddel alakult meg a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Mindhárom településen másfélszázadnál régebbi története van a közoktatásnak, de közösen ez a tizenharmadik tanévünk.

 

A gesztorintézményben, Lakiteleken a szeptember 1-jén tartott tanévnyitón 54 kisgyermekharangozta be magát az első osztályba. Ebben a tanévben községünkben 436 diák ült iskolapadba, a nyárlőrinci diákokkal együtt több mint hatszázan vagyunk. Az alapfokú művészetoktatásra idén 186 gyermek jelentkezett. A zeneművészeti tanszakokon zongora, hegedű, furulya, klarinét, fuvola, rézfúvós, gitár, citera és népzene oktatás folyik. Ezekre a foglakozásokra 118 gyermek jár. Kiválóan működik Boróka és Pöszméte citerazenekarunk, valamint rézfúvósaink minizenekara is. A képzőművészeti tanszakok közül iskolánkban grafikát oktatunk, melyre 66 növendék iratkozott be. Ebben a tanévben a Kodály Zoltán hangszercsere program keretében több mint hárommillió forint értékben kapott iskolánk zeneszerszámokat. Pianínó, gitárok, fuvola, klarinétok, harsona, kürtök gazdagították hangszerállományunkat. A múlt évivel együtt jóval ötmillió forint felett van az ilyen módon beszerzett hangszerek értéke. Az elmúlt évekhez hasonlóan néptáncosaink száma még mindig 100 körüli.

 

Ettől a tanévtől már nemcsak az angol és német nyelvet, a számítástechnikát és technikát tanulják csoportbontásban a tanulóink, hanem nyolcadik évfolyamon a magyar nyelvet és irodalmat, valamint a matematikát is. A délutáni matematika, magyar és idegen nyelvi előkészítők a nyolcadik osztályosok felkészítését szolgálják középiskolai tanulmányaikra. Diákjaink számosdélutáni elfoglaltság közül válogathatnak: atlétika, lányfoci, kézilabda, baranta, énekkar, színeskert, kézműves szakkör, honlapszerkesztő szakkör bontakoztatja tehetségüket.

 

Köszönjük a Lakiteleki Auti Alapítványnak, hogy idén is nagy szakértelemmel foglalkoznak autista tanítványainkkal, valamint az Alapítvány két gyógypedagógusa besegít a gyógypedagógiai feladatellátásba iskolánkban.

 

Több éves szünet után ismét lettgyógytestnevelőnk, aki heti 6 órában áll a gyermekek rendelkezésére ebben a tanévben. A tavalyi tanévhez hasonlóan most is részesülnek mozgásterápiás fejlesztésben azok a tanulók, akiknek a szakértői bizottság javasolja.

 

A Lakiteleki Népfőiskola jóvoltából 3-4-5. osztályos diákjaink idén már téli kényszerszünet nélkül vehetnek részt lovaskultúra foglalkozásokon heti négy órában ingyenesen, órarendbe illesztve. Folytatódik az úszásoktatás is a Gyarmati Dezső Tanuszodában.

 

Az EFOP 3.1.5 – korai lemorzsolódás csökkentése – a pályázat részeként intézményi cselekvési tervet fogadott el a tantestület, melynek révén az „élménysulivá” válás a célunk.

 

Iskolánk pályázatot adott be a „Boldog iskola” programra. Ahogyan professzor Dr. Bagdy Emőke a program fő védnöke fogalmaz: „Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

 

Az iskolakertünk országosan azon hat kert egyike lett, amelyet mentorkertként, követendő példaként állítottak a többiek elé. Így egymillió forintot nyert intézményünk, amelyből  kültéri tantermet szeretnénk létesíteni az iskola udvarán.

 

A 2019-2020. tanévben már csak digitális naplót használunk. A múlt évben párhuzamosan vezettük az internetes KRÉTA rendszert és a papír alapú naplót. A szülők mindegyike hozzáférést kapott a számítógépes rendszerhez. Ezzel a belépő kóddal tudnak idén is „lapozgatni” a naplóban. Bízunk benne, hogy mindannyian sok szép osztályzatnak örülhetünk!

 

A tanév során a hagyományos rend szerint minden hónap első keddjén 17 órától tartjuk a fogadóórákat. Kérjük, keressenek meg bennünket, beszélgessünk a gyermekek előmeneteléről, nehézségeinkről, örömeinkről, programjainkról!

 

Kedves Látogatók!

Reméljük, a honlapról minden szükséges információ eljut Önökhöz programjainkkal, céljainkkal, alapdokumentumainkkal kapcsolatban. Szívesen vesszük tanácsaikat, hozzászólásaikat, ötleteiket. Azokért dolgozunk, akik reméljük hamarosan Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaug jövőjének tevékeny és lelkes és okos formálói lesznek. Ha jó munkát végzünk, együtt örülhetünk a szép eredménynek – hisz mindannyian összetartozunk.