Akadálymentesítési lehetõségek

Akadálymentesítési lehetõségek

Szöveg nagyítása
Szöveg kicsinyítése
Fekete-Fehér mód
Magas kontraszt
Negatív kontraszt
Világos háttér
Olvasható betűtípus
Helyreállítás
Lakitelek, Kiss János u. 1. (76) 449-077 lakitelekiskola@gmail.com

Információk, aktualitások

 

A 2022/2023. TANÉV RENDJE


A tanév rendjét módosító rendelet alapján az őszi szünet nem adható ki a 2022/2023-as tanévben.

 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap a Lakiteleki Eötvös Iskolában 2022. december 20. (kedd – a december 10-én, szombaton megrendezett Adventi udvar miatt), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).

 

Az első félév 2023. január 20-án, pénteken ér véget.

 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 4. (kedd). A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

 

Beiratkozások a 2022/2023-as tanév során a 2023/2024-es tanévre

 

Az általános iskolai beiratkozás 2023. április 20-21. között lesz.

 

A középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgák jelentkezési határideje 2022. december 2. (péntek).

 

A 6. és 8. osztályosoknak középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgák 2023. január 21-án (szombat),

 

A 6. és 8. osztályosok szóbeli meghallgatása a középiskolákban 2023. február 27. és március 14. között lesz.

 

Tanulói adatlap módosítása a középiskolai felvételi során

 

A középfokú felvételi eljárásban 2023. március 21-23. között lesz lehetőség a módosított jelentkezések megküldésére.

 

A felvételről való értesítés 2023. április 28-ig történik meg.

 

Az utolsó tanítási nap 2023. június 16., péntek.

 

Őszi nevelési értekezlet: november 24. csütörtök. Téma: az okostanterem felhasználási lehetőségei az általános iskolai nevelés-oktatásban.

Eötvös-napok: 2023. június 14-15-16.

 

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:

                Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.

                A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor:a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon;

b) a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a bemeneti célnyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint kimeneti célnyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;

c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;

d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

                (2) Az a)–c) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen vesz részt, a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint. A d) pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon vesznek részt.

                (3) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a bemeneti mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a kimeneti mérések esetében 2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére.

 

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján, a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. október 17-éig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (11) A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

 

A 2022-2023-es tanévre tervezett témahetek, modulok és projektek:

Témahetek:

1.            Helyi szervezésű:  Anyanyelvi hetek: 5-8. o. (október-november)

2.            Országos szervezésűek: 2022-2023.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai:

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,    

b) Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,

c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,

d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

Modulok:

Kenu modul – 8. évfolyam (utolsó tanítási nap) (8.o. osztályfőnökök)

A TÁMOP 3.1.4 pályázat kapcsán sokféle project, témahét és modul került kidolgozásra. Közülük válogatva tartunk meg néhányat.

 

Fogadóórák, szülői értekezletek

•             Fogadóóra minden hónap első keddjén 17-18 óráig.

•             Szülői értekezlet             I. félévben: szeptember 30 -ig  felelős: osztályfőnökök

             II. félévben: február 28-ig

             továbbá: szükség szerint

•             Pályaválasztási szülői értekezlet 2022. október 27.          felelős: Olajosné Kádár Ilona

 

Feladatok ütemezése

 

A nyári szünetben Erzsébet-táborokat tartottunk, folyamatos napközis ügyeletet is biztosítottunk az önkormányzat támogatásával az arra rászoruló gyerekeknek.

 

Augusztus

Augusztus  22. Alakuló értekezlet

Munkaközösségi értekezlet, munkaterv megbeszélése és elkészítése

Augusztus 28. Tanévnyitó ünnepség

Augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet

1.osztályosok családlátogatása

 

Szeptember

Szeptember 1.  Napközis csoportok kialakítása, szülői értekezlet az első osztályokban

Elkezdődnek a DIFER mérések az 1. osztályokban a Szegedi Longitudinális program keretében

Családlátogatások az újonnan érkezett tanulóknál

Évfolyamonként szülői értekezletek

Magyar Népmese Napja

Bérletigény felmérése a Ciróka Bábszínházba és a Katona József Színházba

SZMK szülői értekezlete

Szeptember 26-tól Országos Bemeneti Mérések

Szeptember 30. Magyar Diáksport Napja

 

Október

Levelező versenyekre a jelentkezések elküldése

Október 6. Aradi vértanúk napja, sportnap

Október 23. Nemzeti ünnepünk (Községi ünnep okt. 22-én 17 órakor)

Jövőd a tét-iskolabörze-Kecskemétre visszük a 8. osztályokat a pályaválasztási kiállításra

Október 27. pályaválasztási szülői értekezlet

Megemlékezés az Idősek napjáról

 

November

Anyanyelvi hét

Nyílt napok

Osztályok szülői értekezletei

SZMK rendezvénye

Óvó nénik látogatása az 1. osztályosoknál

November 30-ig Országos Bemeneti Mérések

 

December

Központi felvételikre történő jelentkezés

Mikulás ünnepség osztálykeretekben alsóban, felsőben Mikulás buli

Karácsonyi ünnepség osztályonként és alsós közös

Nyugdíjasoknak karácsonyi műsor

Községi adventi gyertyagyújtás

Adventi udvar

Zeneiskolai karácsonyi koncert

Néptánc és citera karácsonyi műsor

Pedagógus karácsony

 

Január

Január 9-től NETFIT felsős tanulók

Tisztaság fél egészség” című témahét az első osztályokban

Félévi felmérések

Január 20. félév vége

Január 21-ig Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben

Január 27-ig félévi értesítők kiosztása

Osztályonként szülői értekezletek

 

Február

Farsang közös és osztálykeretben alsó tagozaton

Farsangi buli felső tagozaton

Szövegértő verseny „Ért Elek” (2.-4. évfolyam

Pályaválasztási tájékoztató és azt segítő mérések igény szerint

Február 22-ig az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak

 

Március

Gergely-járás az óvodában

Matematika verseny (2.-4.évfolyam)

Nyílt tanítási napok

Március 6-10 ,,Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

Március 6-tól Országos kimeneti mérések

Március 15. Nemzeti ünnepünk-szereplés a községi ünnepen

Március 27-31 között Digitális témahét

 

Április

Népdaléneklő verseny alsó tagozaton

Április 24-28-ig Fenntarthatósági témahét

 

Május

Osztályonként anyák napi műsorok alsó tagozaton

Év végi helyi és országos mérések és vizsgák

Rajzverseny alsó tagozaton

Megbeszélés a leendő elsősökről az óvó nénik és a tanító nénik között

Tanító nénik látogatása az óvodában-Az 1. osztályok kialakítása-Óvodai szülői értekezlet

 

Június

Kenu-modul

Óvodások látogatása az első osztályokban

Eötvös-napok

Osztálykirándulások

Családi napok

Évzáró zeneiskolai koncert

Néptánc és citera évzáró gála

Bankett

Ballagás

Tanévzáró

Záró értekezletek

 

 

  

A 2021/2022. TANÉV RENDJE


A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év szeptember 1-jén, szerdán kezdődik, és 2022. június 15-ig, szerdáig tart. 

A diákoknak összesen 181 napig kell iskolába járniuk.

A tanév első félévének 2022. január 21-én lesz vége. Az iskolák január 28-ig értesítik majd a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

 

Tanítási szünetek


Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap. 2021. november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).  A Lakiteleki Eötvös Iskolában munkanap áthelyezése miatt (adventi udvar december 4.) a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 17. péntek.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

 

Az egyéni hátrányok csökkentése és a képességek kibontakoztatása érdekében


Az általános iskolák 2021. október 15-ig felmérik azon elsős évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.  Az általános iskolák 2021. november 5-ig  a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kel  elvégezniük.

Középiskolai felvételi

A középfokú iskoláknak 2021. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.

November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2021. december 3-ig jelentkezhetnek a diákok.

A központi írásbeli felvételit 2022. január 22-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 27-én. Az eredményekről február 7-ig értesítik a diákokat.

A középiskolákba 2022. február 1-ig lehet jelentkezni.

A szóbeli vizsgákat 2022. február 22. és március 11. között tartják.

A tanulói adatlapokat 2022. március 21-22-én lehet majd módosítani.

A felvételről vagy elutasításról 2022. április 29-ig értesítik a diákokat.

2022. május 9. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

A középiskolai beiratkozás 2022. június 22-24. között lesz.

 

További fontos dátumok


Az általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-22-én lesz.

 

Országos mérések


A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével-nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2022. január 11. és 2022. április 23. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül sor: a Nkt.80.§(1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciát vizsgáló mérés a 6., és a 8. évfolyamon.

A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik mérési napon a szövegértés és a matematika  mérést, a másik mérési napon a természettudományi mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.

A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,

a)      a 6. évfolyamon 2022. május 18-31., Az Eötvös Iskolában javasolt időpont: május 19.,25.

b)      a 8. évfolyamon 2022. május 4-17.,   Az Eötvös Iskolában javasolt időpont: május 5.;11.

A méréseket a Hivatal által elkészített- és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett –digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

 

Témahetek


A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között,

A Digitális Témahét 2022. április 4-8. között,

A Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között lesz.
A tanév rendje

A 2019/2020-as tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év szeptember 2-án, hétfőn kezdődik, és 2020. június 15-ig, hétfőig tart.

A diákoknak összesen száznyolcvan napig kell iskolába járniuk.

Az első félév 2020. január 24-ig tart majd, az iskolák január 31-ig értesítik a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

 

Tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig november 4. (hétfő).

A téli szünet előtt utoljára 2019. december 20-án (pénteken) kell iskolába menni, az első tanítási nap pedig 2020. január 6-a (hétfő) lesz.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első iskolai nap pedig 2020. április 15. (szerda).

 

Témahetek

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét: 2020. március 2-6.

Digitális témahét: 2020. március 23-27.

Fenntarthatósági témahét: 2020. április 20-24.

 

Mérések

Országos kompetenciamérés: 2020. május 27.

Idegen nyelvi mérés a hatodik és a nyolcadik évfolyamon: 2020. május 20.

A diákok fizikai állapotának és edzettségének felmérése: 2020. január 8. és április 24. között.

 

Középiskolai felvételi

A középfokú iskoláknak 2019. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.

November 15-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2019. december 6-ig jelentkezhetnek a diákok.

A központi írásbeli felvételit 2020. január 18-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 23-án. A diákok február 6-ig megtudják az eredményüket.

A középfokú iskolákba 2020. február 19-ig lehet jelentkezni.

A szóbeli meghallgatásokat február 24. és március 13. között szervezik meg az érintett középiskolák. A diákok április 30-ig megtudják, hová kerültek be.

 


 

A 2018/19. tanév rendje

A tanév 2018. szeptember 3-án, hétfőn kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2019. június 14-én, pénteken lesz. A tanítási napok száma 181.

A tanítási év első fele 2019. január 25-ig tart, az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a diákokat és a szülőket az első félévben elért eredményekről.

 

Tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

Figyelem! A szünetek kiosztása egyes iskolákban a fentiektől eltérő lehet.


Aközépiskolai felvételi

A középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgáit az érintett gimnáziumokban és szakgimnáziumokban 2019. január 19-én 10 órától, míg a pótló vizsgákat 2019. január 24-én 14.00-kor tartják majd.

 

Felmérések

Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie a köznevelés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálatára.

 

Országos kompetenciaméréseket 2019. május 29-én tartják.

 

Idegen nyelvimérés napja 2019. május 22.

 

A diákok fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezni

 

Iskolai témahetek

A következő tanévben is lesznek témahetek:

  • a „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között,
  • a fenntarthatósági témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között,
  • a digitális témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között lesz.

Az iskola épületeinek nyitvatartási rendje


-  Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.15 órától délután 16.30 óráig tartanak nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.

-  Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartás idején belül reggel 7.30 óra és délután 16 óra között az iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.


-  Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8.00 óra és 13.40 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 15 perc. Az alsó tagozaton, különösen 1-2. osztályban a tanítási órák hossza a munkaközösség döntése alapján rövidebb is lehet 45 percnél, de a délelőtti tanítási idő nem lehet rövidebb, mint négy 45 perces óra és a közöttük lévő szünetek együttes tartama.


- A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16.30 óráig tart.


- Az iskolában reggel 7.15 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.


- Az iskolában egyidejűleg 8 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületekre, épületrészekre terjed ki:

  • Széchenyi krt. 72 – 2 fő
  • Alsós épület 2 fő
  • Felsős épület 4 fő


- A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.


- Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat 14 órától 16.30 óráig, vagyis a délutáni nyitvatartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet.


-  Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8 óra és 16 óra között.


-  Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az Kecskeméti Tankerületi Központ határozza meg, és azt az iskola mindenki számára elérhető helyre kifüggeszti. A nyári szünetben az irodai ügyeletet kéthetente kell megszervezni mindkét tagintézményben.


-  Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak.


A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató


A Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és AMI felvételi körzethatárai:
Lakiteleki Tagintézmény: Lakitelek és Tiszaug teljes közigazgatási területe
Nyárlőrinci Tagintézmény: Nyárlőrinc teljes közigazgatási területe

A beiratkozásra meghatározott idő
Minden esztendőben központilag meghatározott időben, országosan ugyanazon a napon történik.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Eötvös Iskola Lakiteleki Tagintézménye:
osztályok száma: 22
csoportok száma: 174
Nyárlőrinci Tagintézménye:
osztályok száma: 10
csoportok száma: 47


A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK NÉVSORA, MUNKAKÖRE

Név Munkakör
 ÁDÁM IBOLYA  ISKOLATITKÁR
 CSORDÁSNÉ CINA ANGELIKA RITA  PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
 FARAGÓ JÁNOSNÉ  PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
 MOLNÁR GÁBOR  RENDSZERGAZDA
 NÉMET ANNA  ISKOLATITKÁR
 RÓZSÁNÉ BŐSZÉN ILONA  PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

 


A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK SZÁMA ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZAKKÉPZETTSÉG FELADATKÖR
ÉRETTSÉGI FELSŐFOKÚ ISKOLATITKÁRI KÉPESÍTÉS ISKOLATITKÁR
FŐISKOLA OKLEVELES ÜZEMGAZDÁSZ ISKOLATITKÁR
FŐISKOLA MŰSZAKI MENEDZSER RENDSZERGAZDA
ÉRETTSÉGI PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
ÉRETTSÉGI PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
ÉRETTSÉGI PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

 


A tanév rendje, iskolaszünetek 2017/18


Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint az alábbi időszakokban lesz közoktatási szünet Magyarországon a 2017/18-as tanévben:


Tanítási szünetek

 

  • Az őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
  • (A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
  • A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).


Felvételik és vizsgák


A középiskolai felvételi időszak 2017. október 20-án kezdődik a diákok és szülők számára, mikor a középiskolák meghirdetik honlapjaikon a képzési kínálatukat. Az Oktatási Hivatal november 15-én teszi közzé a felvételi vizsgát hirdető iskolákat. Az felvételi vizsgára december 8-ig lehet jelentkezni.

A felvételi vizsgákra  6 és 8 osztályos gimnáziumokba, valamint a középiskolák 9. évfolyatmára 2018. január 20-án kerül sor, csakúgy, mint az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők számára. Akadályozatás esetén a pótló vizsgát január 25-én tehetik le a tanulók.


A középiskolák a szóbeli felvételi elbeszélgetéseket 2018. február 22. és március 13. között tarthatják. A felvételi eredményéről április 27-én tájékoztatják a középiskolák a jelentkezőket.


Felmérések


Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie a köznevelés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálatára. A kompetenciaméréseket 2017. május 23-án tartják.


Idegen nyelvi mérés napja 2018. május 16.
 
A tanév rendje, iskolaszünetek 2017/18