Lakitelek, Kiss János u. 1. (76) 449-077 lakitelekiskola@gmail.com

A tanév rendje

 

A 2021/2022. TANÉV RENDJE


A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év szeptember 1-jén, szerdán kezdődik, és 2022. június 15-ig, szerdáig tart. 

A diákoknak összesen 181 napig kell iskolába járniuk.

A tanév első félévének 2022. január 21-én lesz vége. Az iskolák január 28-ig értesítik majd a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

 

Tanítási szünetek


Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap. 2021. november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).  A Lakiteleki Eötvös Iskolában munkanap áthelyezése miatt (adventi udvar december 4.) a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 17. péntek.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

 

Az egyéni hátrányok csökkentése és a képességek kibontakoztatása érdekében


Az általános iskolák 2021. október 15-ig felmérik azon elsős évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.  Az általános iskolák 2021. november 5-ig  a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kel  elvégezniük.

Középiskolai felvételi

A középfokú iskoláknak 2021. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.

November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2021. december 3-ig jelentkezhetnek a diákok.

A központi írásbeli felvételit 2022. január 22-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 27-én. Az eredményekről február 7-ig értesítik a diákokat.

A középiskolákba 2022. február 1-ig lehet jelentkezni.

A szóbeli vizsgákat 2022. február 22. és március 11. között tartják.

A tanulói adatlapokat 2022. március 21-22-én lehet majd módosítani.

A felvételről vagy elutasításról 2022. április 29-ig értesítik a diákokat.

2022. május 9. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

A középiskolai beiratkozás 2022. június 22-24. között lesz.

 

További fontos dátumok


Az általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-22-én lesz.

 

Országos mérések


A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével-nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2022. január 11. és 2022. április 23. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül sor: a Nkt.80.§(1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciát vizsgáló mérés a 6., és a 8. évfolyamon.

A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik mérési napon a szövegértés és a matematika  mérést, a másik mérési napon a természettudományi mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.

A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,

a)      a 6. évfolyamon 2022. május 18-31., Az Eötvös Iskolában javasolt időpont: május 19.,25.

b)      a 8. évfolyamon 2022. május 4-17.,   Az Eötvös Iskolában javasolt időpont: május 5.;11.

A méréseket a Hivatal által elkészített- és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett –digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

 

Témahetek


A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között,

A Digitális Témahét 2022. április 4-8. között,

A Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között lesz.